Makerspace - Flemingsberg

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Under konstruktion

Välkommen till Makerspace - Fleminingsberg!

Makerspace rörelsen är en global företeelse där insikt i, och förmåga, att själv omvandla tankar och idéer till tjänster och produkter är den bärande idén. Tankesättet är starkt kopplat till ett hållbart samhälle där den enskilde med hänsyn till ekonomi, samhälle och miljö skapar nya tjänster och produkter. Att blivande ingenjörer, på ett sådant ansvarsfullt sätt, tar sina idéer till nästa nivå är självklart något som KTH vill uppmuntra. KTH:s förhoppning är att dessa sidor, tillsammans med den infrastruktur som webbplatsen beskriver, ska ge skolans studenter både praktiska förutsättningar men också en social mötesplats där inspirerande möten i en inspirerande miljö kan leda till att gryende innovationer kan förverkligas.

Resurser

Makerspace - Flemingsberg består av ett antal studios som är utrustade för att möta olika specifika behov. Varje studio har en flik i vänsternavigeringen där det går att läsa mer om respektive studio. En studio är både ett rum som är utrustat på ett lämpligt sätt, men det är också en mötesplats, där du kan utveckla dina idéer i dialog med de andra som använder studion. Kanske insikten är så värdefull så den bör dokumenteras på relaterad studios wiki-sida, så någon annan kan ta upp tråden och föra tanken ett steg vidare! Här följer en översikt av tillgängliga studios:

  • Embedded Studio: Rummet är skapat för att inbjuda till innovativt arbete relaterat till inbyggda system och Internet of things. Rummet är också kärnan i Makerspace - Flemingsberg och erbjuder möjligheter för samvaro och samarbete med andra aktörer via en videokonferensfunktion. För att få tillgång till lokalen krävs en kortare introduktion som erbjuds regelbundet via webbplatsens kalenderfunktion, den som klarar utbildningen blir en Makerspace Member.
  • 3D Studio: Här finns våra 2 3D-skrivare och en modern PCB-fräs som kan skapa kretskort. Att skapa de underlag som krävs för att maskinerna ska kunna producera 3D utskrifter respektive kretskort ingår i flera utbildningar så det kan alla lära sig. Att handha maskinerna kräver dock en omfattande utbildning, så vanligtvis kommer du att lämna ditt underlag till Makerspace Evangelist som överser skälva tillverkningen. Är du riktigt intresserad så kommer vi att utbilda några intresserade per år till Makerspace Masters på respektive maskin, anmäl ditt intresse till Makerspace Evangelist.
  • Crafting Studio: Ett rum utrustat från golv till tak med utrustning för att bearbeta trä, plast och metall. Här finns också möjlighet att använda smältlim samt att sprutmåla i begränsad omfattning. Maskinerna och verktygen är state-of-the art så du behöver gå utbildningen Makerspace Expert för att få tillträde. Utbildningen tar 45 minuter och ges regelbundet enligt webbplatsen kalender. 
  • Software Studio: Makerspace - Flemingsberg har 4 rum som är speciellt inredda för mjukvaruutveckling, stora white bords och datorprojektorer. Rummen bör inbjuda till agil utveckling enligt de senaste trenderna. Gå kursen Makerspace Member för att få access till rumen, men även de gemensamma resurserna i Embedded Studio.

Marknadsplats

Rubriken kanske för tankarna åt fel håll men är ett erkännande till webbplatsen Innocentive (innocentive.com) som kanske var den första webbplatsen som skapades för att skapa en mötesplats för de som hade ett problem som de önskade en lösning på och hugade problemlösare. I den andan så finns ett val i vänsternavigeringen benämnd Marknadsplats där de som har ett problem kan anslå det alternativt problemlösare kan ge sig till känna. Sidan hanteras för stunden manuellt, så sänd en e-post till Makerspace Evangelist om du vill synas där.

Samarbeten

Sponsorer - tba

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News