PERSONALKÖR

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your group web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Personalkören är till för alla som arbetar på KTH. Vi sjunger tillsammans på måndagar varannan vecka med start den 2 september, 16.30 i Sing-Sing på Lindstedtsvägen 30. Ta med en vän och lite fika, vi håller på till 18.30 och det behövs lite energi i halvtid.

I kören lär vi oss sångteknik, stämsång, enklare improvisation och sjunger visor från alla jordens hörn, samt en och annan pop hit.Känsla och uttryck är i fokus. Du behöver ingen notvana och både vana körsångare och nybörjare är välkomna. Det är gratis och du behöver inte anmäla dig.

We will sing together on these dates:

to be updated

The staff choir is for everyone who works at KTH. We sing together on Mondays every two weeks starting on September 2, 16.30 in Sing-Sing on Lindstedtsvägen 30. Bring a friend and some coffee, we sing until 18.30 and there is some energy needed in half time.

In the choir we learn singing technique, vocal singing, simpler improvisation and singing songs from all the corners of the earth, as well as the occasional pop hit. Feeling and expression are in focus. You do not need any knowledge and both accustomed choir singers and beginners are welcome. It's free and you don't have to register.

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News