FULL SCALE STUDIO

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

full scale studio 16-17

Master Studio 1 at KTH School of Architecture

www.fullscalestudio.com

Studio 1: FULL SCALE is a master studio at KTH School of Architecture. The studio is a study in making; an investigation of building processes.
To build is a direct way of acting out architecture. It is to make material perform like it never knew it could. To build is to be a thoroughly active designer with a conscious overview and yet constant flexibility. Engaging in such processes of production and immediacy might be just what the world needs architects to do next.
Through being an active part of building processes of different scales, Studio 1 focus on personal experiences and better knowledge of the production chain. The idea is to encounter constructions real-time rather than through simulated cases. Structural durability, materiality and detailing become unavoidable topics early on rather than last minute add-ons. Relations between resources, site, architecture, craft and mass-production will be exposed, feeding back into a critical approach and ultimately to a more confident conceptual focus. The idea is to be a player before becoming a coach.

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter