Master's Programme, Electric Power Engineering, 120 credits

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the Master Programme in Electric Power Engineering (TELPM)!

This page is intended to communicate any information related to the the Electric Power Engineering Programme. As the programme directors we will use this as the communication channel. If we all contribute this can become more living forum for  a information sharing, discussions and questions & answers about everything related to the programme. All students that are admitted to the programme automatically gets a subscription and therefore gets notified through e-mail about activities on this page.

Currently there is essentially only general information related to being a Master student at KTH, but as times pass I hope we can make it a more useful information hub for everyone. So please contribute with suggestions and ideas on how to evolve this forum.

Patrik Hilber

Programme Director: Patrik Hillber, hilber@kth.se  

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News