Master's Programme, Transport, Mobility and Innovation

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to programme website for Transport, Mobility and Innovation!

On these pages students and employees at KTH can share information, discuss or ask questions about everything related to the programme. There are also links to programme related information that may be important for you as a student.

Contact

Programme Director

Jonathan Metzger 
E-mail: jonathan.metzger@abe.kth.se

School's Office of Student Affairs

Marta Parzonka
E-mail: eit-master@abe.kth.se
Telephone: +46 8 790 80 74
Service: general questions related to your studies, course admission, study plans, study breaks, course transfer, transcripts of records, registration certificates etc.

Student Office at the Department of Urban Planning and Environment

E-mail: studentexp.som@abe.kth.se
Service: help with course registration, results, exams, Canvas

Feedback News