News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

Scheduling staff created event 6 October at 16:41
Scheduling staff edited 7 October at 10:31

6cc0138d-24d7-40ce-bf50-522a1c96841b, b35943bf-b28c-4ef8-b651-630fb141ce6d, cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98

 
August 2020
Scheduling staff created event 31 August at 07:07
 
Scheduling staff created event 29 May at 19:43
Scheduling staff edited 17 August at 07:51

Tisdag 29 september 2020 kl 0914:00 - 105:00

Scheduling staff edited 21 August at 07:24

1a87e2f3-ec2b-4703-9647-e3c157dfcd9eDigital

Information om kursval. Åk 1. - Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/69256420383

Scheduling staff edited 26 August at 08:16

TisMåndag 298 september 2020 kl 145:00 - 156:00

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:56
Scheduling staff edited 30 May at 04:40

['CMATD_MRSNEE_3', 'CMATD_TEMBSUE_3', 'CMATD_NTE3', 'CMATD_TMV_3', 'CMATD_SUT_3', 'CMATD_TMV_3', 'CMATDINE_3', 'CMATD_MMMNTE_3', 'CMATD_PRM_3', 'CMATD_INETEMB_3', 'CMATD_SUEMRS_3', 'CMATD_NEEMMM_3']

Scheduling staff edited 21 August at 07:24

704eb733-0ce8-4ab0-a6ae-3a96f9af1c73Digital

Information. Åk 3. Via zoom - Information om KEX och kursval. https://kth-se.zoom.us/j/69256420383

['CMATD_NEE_3', 'CMATD_SUET_3', 'CMATD_3', 'CMATD_TMVEMB_3', 'CMATD_SUTE_3', 'CMATD_INEMRS_3', 'CMATD_NTETMV_3', 'CMATD_PRM_3', 'CMATD_NTEMB_3', 'CMATD_INE_3', 'CMATD_MRSNEE_3', 'CMATD_MMM_3']

Scheduling staff edited 11 September at 04:34

['CMATD_SUTPRM_3', 'CMATD_MMM_3', 'CMATD_TEMBNEE_3', 'CMATD_SUETMV_3', 'CMATD_MRS_3', 'CMATD_TMVNTE_3', 'CMATD_PRMSUT_3', 'CMATD_NTE_3', 'CMATD_INE_3', 'CMATD_NESUE_3', 'CMATD_MMMTEMB_3']

Scheduling staff edited 18 September at 04:34

['CMATD_PRMSUE_3', 'CMATD_MMMINE_3', 'CMATD_NEEMRS_3', 'CMATD_TMV_3', 'CMATD_MRSPRM_3', 'CMATD_NTE_3', 'CMATD_SUT_3', 'CMATD_3', 'CMATD_INTMV_3', 'CMATD_NEE_3', 'CMATD_SUEMMM_3', 'CMATD_TEMB_3']

 
Scheduling staff created event 29 May at 19:45
Scheduling staff edited 21 August at 07:24

2b098719-4677-433b-aacc-b5f042822eeeDigital

Information om kursval. Åk 2 - Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/69256420383

 
June 2020
Scheduling staff created event 29 May at 19:15
Scheduling staff edited 30 May at 04:32

['COPEN_1', 'CINEKBIOT_1', 'TIKED_1', 'CBIOTINEK_1', 'CTKEMELTE_1', 'CMATD_1', 'CELTEOPEN_1', 'CTKEM_1']

Scheduling staff edited 17 June at 11:21

Måndag 14 september 2020 kl 10:00 - 121:00

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

['CBIOTOPEN_1', 'TIKEDCELTE_1', 'CINEKBIOT_1', 'CELTEMATD_1', 'CMATDTKEM_1', 'COPENINEK_1', 'CTIKEMD_1']

Scheduling staff edited 18 June at 04:30

['COPENINEK_1', 'CELTE_1', 'CBIOTTIKED_1', 'CMATDOPEN_1', 'CBIOT_1', 'CTKEM_1', 'CINEK_1', 'TIKEMATD_1']

Scheduling staff edited 20 June at 15:58

Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/62726783922

Scheduling staff edited 26 June at 04:30

['CINEK_1', 'CELTE_1', 'TIKED_1', 'CMATD_1', 'COPEN_1', 'CBIOT_1', 'CTKEM_1', 'CMATDINEK_1']

Scheduling staff edited 10 July at 04:30

['CELTE_1', 'TIKED_1', 'CMATDCBIOT_1', 'COPEN_1', 'CBIOTINEK_1', 'CTKEMTIKED_1', 'CMATD_1', 'CINEKTKEM_1']

 
April 2020
Scheduling staff created event 28 November 2019
Administrator Karina Nielsen edited 29 November 2019

IKursvalsinformation, åk 3

Scheduling staff edited 13 December 2019

['CMATD_INETEMB_3', 'CMATD_SUE_3', 'CMATD_NTE_3', 'CMATD_PRMMM_3', 'CMATD_3', 'CMATD_SUT_3', 'CMATD_TMVMRS_3', 'CMATD_MRS_3', 'CMATD_MMPRM_3', 'CMATD_NEE_3', 'CMATD_TEMBINE_3', 'CMATD_TMV_3']

Scheduling staff edited 17 December 2019

['CMATD_TEMBNEE_3', 'CMATD_SUEMRS_3', 'CMATD_NTETMV_3', 'CMATD_MMPRM_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMATD_SUT_3', 'CMATD_MRSSUE_3', 'CMATD_PRMMM_3', 'CMATD_INEE_3', 'CMATD_INESUT_3', 'CMATD_TMVNTE_3']

Scheduling staff edited 1 April 2020

Kursvalsinformation, åk 3 - https://kth-se.zoom.us/j/5531152705

['CMATD_NEETEMB_3', 'CMATD_MRSPRM_3', 'CMATD_TMVSUE_3', 'CMATD_PRMNEE_3', 'CMATD_NTEMB_3', 'CMATD_MMM_3', 'CMATD_SUET_3', 'CMATD_MMMTMV_3', 'CMATD_INEMRS_3', 'CMATD_SUT_3', 'CMATD_INTE_3']

Scheduling staff edited 3 April 2020

['CMATD_TEMBSUE_3', 'CMATD_PRMTMV_3', 'CMATD_SUNEE_3', 'CMATD_INEE_3', 'CMATD_NTEPRM_3', 'CMATD_MMM_3', 'CMATD_SUTNTE_3', 'CMATD_TMVMRS_3', 'CMATD_MRSSUT_3', 'CMATD_MMM_3', 'CMATD_INETEMB_3']

Scheduling staff edited 8 April 2020

eb027ec4-a15e-4b1a-b54b-a54e7fc47ed2Distans

Scheduling staff edited 8 May at 04:31

['CMATD_SUETMV_3', 'CMATD_TMVNTE_3', 'CMATD_NEEMMM_3', 'CMATD_INSUE_3', 'CMATD_PRMINE_3', 'CMATD_NEE_3', 'CMATD_NTE_3', 'CMATD_MRS_3', 'CMATD_SUTPRM_3', 'CMATD_MMMSUT_3', 'CMATD_TEMB_3']

Scheduling staff edited 29 May at 18:01

['CMATD_TMVMRS_3', 'CMATD_NTEMB_3', 'CMATD_MMMNTE_3', 'CMATD_SUET_3', 'CMATD_INETMV_3', 'CMATD_NEE_3', 'CMATD_MMM_3', 'CMATD_MRSPRM_3', 'CMATD_PRMINE_3', 'CMATD_SUTE_3', 'CMATD_TEMBNEE_3']

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Administrator Karina Nielsen edited 29 November 2019

IKursvalsinformation, åk 2

Scheduling staff edited 1 April 2020

Kursvalsinformation, åk 2 - https://kth-se.zoom.us/j/5531152705

Scheduling staff edited 8 April 2020

d3133a70-8732-48dc-bd33-90a9fe47fbb4Distans

 
Scheduling staff created event 28 November 2019
Administrator Karina Nielsen edited 29 November 2019

IKursvalsinformation för åk1

Scheduling staff edited 1 April 2020

Kursvalsinformation - https://kth-se.zoom.us/j/5531152705

Scheduling staff edited 8 April 2020

62412ddb-72e5-487b-ae36-f5034437b3cbDistans

 
Feedback News