Degree Programme in Materials Design and Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

20150528_8983_panorama.jpg

Här finns material som är viktigt för dig som är student på civilingenjörsutbildningen i Materialdesign.
Alla studenter som går programmet får automatiskt en prenumeration och blir notifierade via sin KTH e-post. Det är viktigt att du läser den information som förmedlas här.

Om du inte läser på programmet men är intresserad av att veta mer om programmet, läs mer på Utbildningswebben.     

Information om covid-19 från KTH

Håll dig uppdaterad här: KTH om covid-19

Välkommen på drop-in

Träffa studievägledare eller internationella koordinatorer under våra drop-in-tider. 

Obs! För närvarande har vi ingen fysisk drop-in mottagning. Vi är dock tillgängliga motsvarande tider för telefondrop-in. Kontakta din studievägledare/koordinator eller anmäl dig via länken nedan så ringer vi upp dig.         

Anmälan till drop in

Drop-in-tider: 
Tisdag kl 9.00-11.30 
Torsdag kl. 9.00-11.30  

Vi arbetar med programmet

Roll

Namn och kontaktuppgifter

Studievägledare

Marzenna Juszkiewicz
08 790 90 19
svl-cmatd@itm.kth.se

Internationell koordinator

Paiman Parosh
utbyte-cmatd@itm.kth.se

Utbildningshandläggare

Karina Nielsen

08 790 96 47

karina.nielsen@itm.kth.se

Programansvarig

Mikael Ersson

08 790 83 37

bergsman@kth.se

Feedback News