News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. Log in with your KTH-account to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

April 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:09
Scheduling staff edited 7 February at 09:39

Tiorsdag 213 april 2020 kl 1509:00 - 160:00

Scheduling staff edited 21 February at 07:58

Torsdag 23 aprilMåndag 4 maj 2020 kl 0915:00 - 106:00

Scheduling staff edited 24 April at 08:56

19814134-e285-49bc-9683-2f5c2edadbcfDistans

 
March 2020
Scheduling staff created event 28 November at 04:09
Scheduling staff edited 27 March at 13:24

5dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538Distans

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:36
Scheduling staff edited 29 November at 03:31

Öppet hus på fysikinstitutionerna

Scheduling staff edited 13 December at 03:34

['CELTEMEDT_3', 'CELTETTFYM_TFYC_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'TTFYM_TFYE_1', 'TTFYM_TFYA_2', 'TTFYM_TFYB_1B_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYDC_1', 'TTFYM_TFYAD_1', 'CMEDT_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYB_2E_1', 'TTFYM_TFYCB_1', 'TTFYM_TFYCA_2', 'CMEDT_3', 'CMEDT_2TFYS_2', 'CTFYS_1', 'CTFYSELTE_3', 'CTTFYS_2', 'CTFYS_1M_TFYA_1', 'CELTE_2']

Scheduling staff edited 17 December at 03:34

['CMEDT_3', 'TTFYM_TFYCD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYE_2C_1', 'TTFYM_TFYB_2E_1', 'CTFYSMEDT_3', 'TTFYM_TFYC_1D_1', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYD_1C_2', 'CMEDT_2TFYS_3', 'TTFYM_TFYDB_2', 'TTFYM_TFYE_1A_2', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYA_21', 'CTTFYS_2M_TFYB_1', 'CTFYS_12', 'CELTE_32', 'TTFYM_TFYA_1', 'CELTECMEDT_2']

Scheduling staff edited 20 March at 13:32

b33ec1d2-0671-4141-9bdb-46b13e6deb50

['TTFYM_TFYD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYCD_1', 'TTFYM_TFYEC_1', 'CMEDT_3', 'TTFYM_TFYD_1', 'CELTEELTE_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYCB_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYBC_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TTFYM_TFYACMEDT_3', 'TTFYM_TFYE_1', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTTFYS_2M_TFYA_1', 'CELTE_23', 'CMEDT_2']

Scheduling staff edited 23 March at 13:33

_te_435313

Scheduling staff edited 26 March at 09:34

_te_435313Distans

Scheduling staff edited 27 March at 03:30

['TTFYM_TFYDB_2', 'TTFYM_TFYD_12', 'TTFYM_TFYCB_1', 'CELTE_2', 'CTFYS_3TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYB_2A_1', 'CTFYS_2ELTE_3', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'TTFYM_TFYEA_2', 'TTFYM_TFYAE_2', 'CMEDT_32', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYED_1', 'CTFYS_1MEDT_3', 'TCTFYM_TFYB_1S_2', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'CELTE_3', 'CMEDT_2TFYS_1', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 27 March at 10:22

INSTÄLLT - Öppet hus på fysikinstitutionerna (INSTÄLLT)

Scheduling staff edited 3 April at 04:30

['TTFYM_TFYBCMEDT_3', 'CELTE_2', 'TTFYM_TFYD_2', 'TTFYM_TFYBCMEDT_2', 'TTFYM_TFYB_1', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYC_1', 'TTFYM_TFYA_1C_2', 'CELTE_3', 'TTFYM_TFYEA_1', 'TCTFYM_TFYAS_2', 'TTFYM_TFYE_2', 'CMEDT_2', 'CELTEB_2', 'TTFYM_TFYD_1', 'CMEDT_3', 'CTTFYM_TFYSA_2', 'TTFYM_TFYC_2E_1', 'CTFYS_13', 'CTTFYS_3M_TFYE_2']

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:37
Scheduling staff edited 13 December at 03:35

['CFATE_32', 'CTFYS_3', 'CFATE_23']

Scheduling staff edited 17 December at 03:35

['CFATE_23', 'CTFYS_3FATE_2', 'CFATETFYS_3']

Scheduling staff edited 20 March at 13:32

31c019b9-674b-41ca-aa5b-6b0a2ab0cc68

['CFATETFYS_3', 'CFATE_2', 'CTFYSFATE_3']

Scheduling staff edited 23 March at 13:33

_te_435313

Scheduling staff edited 23 March at 13:52

Masterinformation - https://kth-se.zoom.us/j/330183935

Scheduling staff edited 26 March at 09:34

_te_435313Distans

Scheduling staff edited 27 March at 03:30

['CTFYS_3', 'CFATE_2', 'CFATE_3', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 3 April at 04:30

['CFATE_2', 'CFATE_3', 'CTFYS_3', 'CFATE_2']

 
Scheduling staff created event 28 November at 03:40
Scheduling staff edited 21 February at 07:57

TorOnsdag 23 april18 mars 2020 kl 125:00 - 136:00

31c019b9-674b-41ca-a24565f05-ff18-4306-a50b-6b0a2ab0cc6824be99ced05d

Scheduling staff edited 17 March at 14:13

24565f05-ff18-4306-a50b-24be99ced05d

 
November 2019
Scheduling staff created event 28 November at 04:11
Scheduling staff edited 13 December at 03:52

['TTFYM_TFYEC_2', 'TTFYM_TFYE_12', 'TTFYM_TFYA_2G_1', 'TTFYM_TFYDF_1', 'TTFYM_TFYA_1B_2', 'TTFYM_TFYB_1CTFYS_3', 'CTTFYS_2M_TFYC_1', 'TTFYM_TFYGD_1', 'TTFYM_TFYF_1D_2', 'TTFYM_TFYCE_1', 'TTFYM_TFYC_2B_1', 'TTFYM_TFYBA_2', 'CTFYS_32', 'TTFYM_TFYD_2', 'CCTFYS_1', 'TTFYM_TFYSA_1']

Scheduling staff edited 17 December at 03:53

['TTFYM_TFYCD_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYE_2C_1', 'TTFYM_TFYGE_1', 'TTFYM_TFYFD_1', 'TTFYM_TFYBC_2', 'CTFYS_3', 'TTFYM_TFYC_1B_2', 'TTFYM_TFYDF_1', 'TTFYM_TFYD_2G_1', 'TTFYM_TFYE_1A_2', 'TTFYM_TFYB_1E_2', 'TTFYM_TFYA_2B_1', 'CTFYS_2', 'CTFYS_1', 'TTFYM_TFYA_1']

 
October 2019
Scheduling staff created event 10 October 2019
 
Scheduling staff created event 1 October 2019
Scheduling staff edited 1 October 2019

Sektionsmöte 6 - Vid frågor kontakta styret@f.kth.se Lokal: Sektionslokalen ”Konsulatet”

 
Scheduling staff created event 1 October 2019
Scheduling staff edited 1 October 2019

Sektionsmöte 5 - Vid frågor kontakta styret@f.kth.se Lokal: Sektionslokalen ”Konsulatet”

 
Scheduling staff created event 1 October 2019
Scheduling staff edited 1 October 2019

Sektionsmöte 4 - Vid frågor kontakta styret@f.kth.se Lokal: Sektionslokalen ”Konsulatet”

 
Feedback News