Kandidatexamensarbetet

Information om kandidatexamensarbete för Civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik inför VT 2021:

Ansökan till KEX vt2021 CFATE

Info CFATE 3, KEX val VT21

Länk till ansökan:

https://www.kth.se/form/596487b43b598b5e739bdd44

Information om kandidatexamensarbete för Civilingenjörsprogrammet i Tekniks fysik inför VT 2021:

Information åk3 CTFYS KEX VT21

Ansökan till KEX vt2020 CTFYS

https://www.kth.se/form/59a81ddaeffbc1cf9e3f3dd4

Här hittar ni informationen för CFATE och CTFYS från den 28/9 i zoom

https://play.kth.se/media/KEX+information/0_lrdpykyi

Kurswebben

Farkostteknik (CFATE) SA115X, MF130X, MF131X, MF133X, MJ146X

Teknisk fysik (CTFYS) SA114X

Inom parentes anges vilket program som kan göra kandidatexamensarbete inom ämnet.

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Institutionen för farkost och flyg

Flygteknik (CFATE + CTFYS)

Information om flygteknik

Fordonsteknik (CTFYS + CFATE)

Information om fordonsteknik

Annika Stensson Trigell

Ljud och vibrationer (CTFYS + CFATE)

Information om ljud och vibrationer

Hans Bodén

Lättkonstruktioner (CTFYS + CFATE)

Information om lättkonstruktioner

Magnus Burman

Marina system (CTFYS + CFATE)

Information om marina system

Karl Garme

Institutionen för fysik

Information från institutionen

Fysik (CTFYS)

Pär Olsson

Teoretisk fysik (CTFYS)

Jack Lidmar

Institutionen för hållfasthetslära

Hållfasthetslära (CTFYS + CFATE)

Information från institutionen

Jonas Neumeister

Institutionen för matematik

Information från institutionen

Matematik (CTFYS+TSVDK)

Fredrik Viklund

Matematisk statistik (CTFYS + CFATE)

Sigrid Källblad Nordin

Optimeringslära och systemteori (CTFYS + CFATE)

Xiaoming Hu

Numeriska metoder (CTFYS + CFATE)

Elias Jarlebring

Institutionen för mekanik

Mekanik (CTFYS + CFATE)

Information från institutionen

Ricardo Vinuesa

Institutionen för tillämpad fysik

Tillämpad fysik (CTFYS)

Information från institutionen

Carlota Canalias

Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Datalogi (CTFYS)

Elektrofysik/Systemteknik (CTFYS + CFATE)

https://www.kth.se/social/course/EF112X/

Anita Kullen

Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Institutionen för energiteknik

Energiteknik (CFATE), MJ146X

Peter Hagström

Institutionen för maskinkonstruktion

Integrerad produktutveckling (CFATE), MF131X

Gunilla Ölundh Sandström,gunillaos@kth.se

Maskinkonstruktion (CFATE), MF130X

Information om maskinkonstruktion

Ulf Sellgren

Mekatronik (CFATE), MF133X

Information om mekatronik

Nihad Subasic

Information om graderat betyg för studenter antagna 2014 och tidigare

KTH övergick den 1/7 2015 till betygsskalan P/F (Pass/Fail) för examensarbeten. I samband med det har nya kursplaner tagits fram och en bedömningsmatris för betygssättning arbetats fram.

Studenter som påbörjat sin utbildning före den 30/6 2015 kan anmäla att hon/han vill utföra sitt examensarbete med betygsskalan A-F. En sådan anmälan ska göras innan registrering görs på examensarbeteskursen och kursen påbörjas, detta enl. beslut V-2014-0884.

Du som väljer kandidatexamensarbete inför VT18 (och uppfyller behörighetskraven) kommer enligt beslutet ovan att antas till kandidatexamensarbete med betygsskalan P/F.

Skulle du vilja utföra ditt kandidatexamensarbete med betygsskalan A-F, måste du fylla i denna blankett (pdf 53 kB) och lämna till din studievägledare senast den 15/11.

OBS! Det är olika kursnummer för kandidatexamensarbeten med betygsskalan P/F och betygsskalan A-F.

Feedback News