Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Degree Project in Vehicle Engineering, First Level

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

SA115X, SA118X, SA119X

Kursen består av ett projektarbete omfattande ca 8 veckors heltidsarbete och två obligatoriska moduler, motsvarande totalt ca 2 veckors heltidsarbete. Dessutom ingår två föreläsningar om muntlig och skriftlig presentation (frivilliga men mycket starkt rekommenderade), samt möjlighet till provpresentation för oberoende lärare (också frivillig). Projektdelen i kursen utförs vid en institution som står för handledning och all information som gäller själva projektarbetet.

Kursens Social-sida (denna) används för allmän information, framförallt under hösten då man gör KEX-val. Canvas kommer sedan användas för specifik information som rör registrerade studenter på en viss kursomgång, exempelvis för gruppindelning i moduler, samt för schema över muntliga presentationer i maj.

OBS! I schemat via Time Edit ligger nu modulaktiviteterna inlagda, så att man kan se vilka tider som modulerna går. Tider som heter "seminarium" är obligatoriska, men ges i mindre grupper så alla sådana pass gäller inte för alla studenter. Gruppindelning kommer göras i Canvas under första kursveckan i januari efter kursstart. Mer info ges i modulflikarna.