News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

March 2021
Scheduling staff created event 9 December 2020
Scheduling staff edited 18 December at 03:44

['SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA114XV211', 'SA115XV211', 'SA118XV211']

['CMASTD_TEMB_3', 'CMASTD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRTEMB_3', 'CTFYS_3', 'CFATE_3', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 23 March at 10:12

Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/67333784810

['SA1194XV211', 'SA118XV211', 'SA1145XV211', 'SA1159XV211']

['CMASTD_TEMB_3', 'CMATD_MRST_3', 'CDEPRTFYS_3', 'CMATD_TEMBMRS_3', 'CTFYSDEPR_3', 'CFATE_3']

Scheduling staff edited 26 March at 03:31

['SA1149XV211', 'SA1184XV211', 'SA115XV211', 'SA1198XV211']

['CDEPR_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CTFYSFATE_3', 'CMATD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CFATETFYS_3']

Scheduling staff edited 16 April at 04:31

['SA1194XV211', 'SA1148XV211', 'SA1159XV211', 'SA1185XV211']

['CDEPRFATE_3', 'CMATD_MRS_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CFATETFYS_3', 'CMATD_MRS_3', 'CTFYSDEPR_3']

Scheduling staff edited 17 April at 04:31

['SA1149XV211', 'SA1185XV211', 'SA1194XV211', 'SA1158XV211']

['CFATE_3', 'CMATD_MRTFYS_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CTFYMATD_MRS_3', 'CDEPR_3']

Scheduling staff edited 7 May at 19:21

['SA1194XV211', 'SA1158XV211', 'SA1149XV211', 'SA1185XV211']

['CFATEDEPR_3', 'CTFYSMATD_TEMB_3', 'CMATD_TEMBMRS_3', 'CMASTFATE_3', 'CMATD_MRTFYS_3', 'CDEPRMAST_3']

 
January 2021
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 9 December 2020

Onsdag 5 maj 2021 kl 13:00 - 176:00

Digital

ProjektarbeteFöreläsning

[{'user_id': 'u1ibhpuf', 'user_name': 'Nina Cyrén Wormbs', 'user_acronym': 'nina'}]

['SA1159XV211', 'SA1194XV211', 'SA115XV211', 'SA118XV211']

['CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRS_3', 'CFATE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMASTTFYS_3']

Scheduling staff edited 18 December at 03:32

['SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA114XV211', 'SA115XV211', 'SA118XV211']

['CMASTD_TEMB_3', 'CMASTD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRTEMB_3', 'CTFYS_3', 'CFATE_3', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 15 January at 15:20

Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/65265122998

Scheduling staff edited 22 January at 03:30

['SA115XV211', 'SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA114XV211', 'SA115XV211']

['CMASTTFYS_3', 'CMATD_MRSDEPR_3', 'CMAST_3', 'CDEPRFATE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CTFYS_3', 'CFATEMATD_MRS_3']

Scheduling staff edited 29 January at 03:32

['SA1158XV211', 'SA1194XV211', 'SA1185XV211', 'SA1149XV211']

['CTFYSMATD_TEMB_3', 'CDEPR_3', 'CMAST_3', 'CFMATED_MRS_3', 'CMATD_TEMBTFYS_3', 'CMFATD_MRSE_3']

Scheduling staff edited 2 February at 03:30

['SA1184XV211', 'SA1148XV211', 'SA115XV211', 'SA119XV211']

['CMFATD_TEMBE_3', 'CDEPRMATD_MRS_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CMATD_MRST_3', 'CTFYSDEPR_3', 'CFATETFYS_3']

Scheduling staff edited 5 February at 03:31

['SA1145XV211', 'SA1189XV211', 'SA1154XV211', 'SA1198XV211']

['CFMATED_MRS_3', 'CTFYS_3', 'CMFATD_MRSE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CDEPR_3', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 10 February at 03:31

['SA1158XV211', 'SA1195XV211', 'SA114XV211', 'SA1189XV211']

['CMATD_MRTFYS_3', 'CTFYSDEPR_3', 'CFMATED_MRS_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMASTFATE_3', 'CDEPRMAST_3']

Scheduling staff edited 12 February at 03:32

['SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA115XV211', 'SA114XV211', 'SA119XV211']

['CTFYMATD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRTFYS_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CFATE_3', 'CMASTD_TEMB_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:20

['SA1194XV211', 'SA118XV211', 'SA1159XV211', 'SA1145XV211']

['CMATD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CTFYDEPR_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMATD_MRS_3', 'CMASTFATE_3', 'CFATETFYS_3', 'CMASTD_TEMB_3']

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 9 December 2020

Digital

ProjektarbeteSeminarium

[{'user_id': 'u1ibhpuf', 'user_name': 'Nina Cyrén Wormbs', 'user_acronym': 'nina'}]

['SA1159XV211', 'SA1194XV211', 'SA115XV211', 'SA118XV211']

['CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRS_3', 'CFATE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3']

Scheduling staff edited 18 December at 03:32

['SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA114XV211', 'SA115XV211', 'SA118XV211']

['CMASTD_TEMB_3', 'CMASTD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRSTEMB_3', 'CFATE_3']

Teacher Shohreh Vafaeineshat edited 13 January at 09:08

ProjektarbeteSeminarium

Scheduling staff edited 15 January at 15:20

Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/62563630038

Scheduling staff edited 22 January at 03:30

['SA115XV211', 'SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA114XV211', 'SA115XV211']

['CMASTDEPR_3', 'CMATD_MRST_3', 'CDEPRFATE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CFMATED_MRS_3']

Scheduling staff edited 29 January at 03:31

['SA1158XV211', 'SA1194XV211', 'SA1185XV211', 'SA1149XV211']

['CDEPRMATD_TEMB_3', 'CMASTDEPR_3', 'CFATEMAST_3', 'CMATD_TEMBMRS_3', 'CMFATD_MRSE_3']

Scheduling staff edited 2 February at 03:30

['SA1184XV211', 'SA1148XV211', 'SA115XV211', 'SA119XV211']

['CMATD_TEMBMRS_3', 'CDEPRFATE_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CMATD_MRST_3', 'CFATEDEPR_3']

Scheduling staff edited 5 February at 03:31

['SA1145XV211', 'SA1189XV211', 'SA1154XV211', 'SA1198XV211']

Scheduling staff edited 10 February at 03:31

['SA1158XV211', 'SA1195XV211', 'SA114XV211', 'SA1189XV211']

['CMATD_MRSDEPR_3', 'CFMATED_TEMB_3', 'CMATD_TEMBMRS_3', 'CMASTFATE_3', 'CDEPRMAST_3']

Scheduling staff edited 12 February at 03:32

['SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA115XV211', 'SA114XV211', 'SA119XV211']

['CDEPR_3', 'CMATD_TEMBMATD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRST_3', 'CFATE_3', 'CMASTD_TEMB_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:20

['SA1194XV211', 'SA118XV211', 'SA1159XV211', 'SA1145XV211']

['CMATD_MRS_3', 'CDEPRDEPR_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMASTD_MRS_3', 'CFATE_3', 'CMASTD_TEMB_3']

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 9 December 2020

Onsdag 20 januari 2021 kl 13:00 - 176:00

Digital

ProjektarbeteFöreläsning

[{'user_id': 'u1ibhpuf', 'user_name': 'Nina Cyrén Wormbs', 'user_acronym': 'nina'}]

['SA1159XV211', 'SA1194XV211', 'SA115XV211', 'SA118XV211']

['CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRS_3', 'CFATE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMASTTFYS_3']

Scheduling staff edited 18 December at 03:32

['SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA114XV211', 'SA115XV211', 'SA118XV211']

['CMASTD_TEMB_3', 'CMASTD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRTEMB_3', 'CTFYS_3', 'CFATE_3', 'CTFYS_3']

Teacher Shohreh Vafaeineshat edited 13 January at 09:08

ProjektarbeteFöreläsning

Scheduling staff edited 15 January at 15:20

Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68287792265

Scheduling staff edited 22 January at 03:30

['SA115XV211', 'SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA114XV211', 'SA115XV211']

['CMASTTFYS_3', 'CMATD_MRSDEPR_3', 'CMAST_3', 'CDEPRFATE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CTFYS_3', 'CFATEMATD_MRS_3']

Scheduling staff edited 29 January at 03:31

['SA1158XV211', 'SA1194XV211', 'SA1185XV211', 'SA1149XV211']

['CTFYSMATD_TEMB_3', 'CDEPR_3', 'CMAST_3', 'CFMATED_MRS_3', 'CMATD_TEMBTFYS_3', 'CMFATD_MRSE_3']

Scheduling staff edited 2 February at 03:30

['SA1184XV211', 'SA1148XV211', 'SA115XV211', 'SA119XV211']

['CMFATD_TEMBE_3', 'CDEPRMATD_MRS_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CMATD_MRST_3', 'CTFYSDEPR_3', 'CFATETFYS_3']

Scheduling staff edited 5 February at 03:31

['SA1145XV211', 'SA1189XV211', 'SA1154XV211', 'SA1198XV211']

['CFMATED_MRS_3', 'CTFYS_3', 'CMFATD_MRSE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CDEPR_3', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 10 February at 03:31

['SA1158XV211', 'SA1195XV211', 'SA114XV211', 'SA1189XV211']

['CMATD_MRTFYS_3', 'CTFYSDEPR_3', 'CFMATED_MRS_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMASTFATE_3', 'CDEPRMAST_3']

Scheduling staff edited 12 February at 03:32

['SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA115XV211', 'SA114XV211', 'SA119XV211']

['CTFYMATD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRTFYS_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CFATE_3', 'CMASTD_TEMB_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:20

['SA1194XV211', 'SA118XV211', 'SA1159XV211', 'SA1145XV211']

['CMATD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CTFYDEPR_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMATD_MRS_3', 'CMASTFATE_3', 'CFATETFYS_3', 'CMASTD_TEMB_3']

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 9 December 2020

Digital

ProjektarbeteSeminarium

[{'user_id': 'u1ibhpuf', 'user_name': 'Nina Cyrén Wormbs', 'user_acronym': 'nina'}]

['SA1159XV211', 'SA1194XV211', 'SA115XV211', 'SA118XV211']

['CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRS_3', 'CFATE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMASTTFYS_3']

Scheduling staff edited 18 December at 03:32

['SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA114XV211', 'SA115XV211', 'SA118XV211']

['CMASTD_TEMB_3', 'CMASTD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRTEMB_3', 'CTFYS_3', 'CFATE_3', 'CTFYS_3']

Teacher Shohreh Vafaeineshat edited 13 January at 09:08

ProjektarbeteSeminarium

Scheduling staff edited 15 January at 15:20

Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/69678567208

Scheduling staff edited 22 January at 03:30

['SA115XV211', 'SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA114XV211', 'SA115XV211']

['CMASTTFYS_3', 'CMATD_MRSDEPR_3', 'CMAST_3', 'CDEPRFATE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CTFYS_3', 'CFATEMATD_MRS_3']

Scheduling staff edited 29 January at 03:31

['SA1158XV211', 'SA1194XV211', 'SA1185XV211', 'SA1149XV211']

['CTFYSMATD_TEMB_3', 'CDEPR_3', 'CMAST_3', 'CFMATED_MRS_3', 'CMATD_TEMBTFYS_3', 'CMFATD_MRSE_3']

Scheduling staff edited 2 February at 03:30

['SA1184XV211', 'SA1148XV211', 'SA115XV211', 'SA119XV211']

['CMFATD_TEMBE_3', 'CDEPRMATD_MRS_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CMATD_MRST_3', 'CTFYSDEPR_3', 'CFATETFYS_3']

Scheduling staff edited 5 February at 03:31

['SA1145XV211', 'SA1189XV211', 'SA1154XV211', 'SA1198XV211']

['CFMATED_MRS_3', 'CTFYS_3', 'CMFATD_MRSE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CDEPR_3', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 10 February at 03:31

['SA1158XV211', 'SA1195XV211', 'SA114XV211', 'SA1189XV211']

['CMATD_MRTFYS_3', 'CTFYSDEPR_3', 'CFMATED_MRS_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMASTFATE_3', 'CDEPRMAST_3']

Scheduling staff edited 12 February at 03:32

['SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA115XV211', 'SA114XV211', 'SA119XV211']

['CTFYMATD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRTFYS_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CFATE_3', 'CMASTD_TEMB_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:20

['SA1194XV211', 'SA118XV211', 'SA1159XV211', 'SA1145XV211']

['CMATD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CTFYDEPR_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMATD_MRS_3', 'CMASTFATE_3', 'CFATETFYS_3', 'CMASTD_TEMB_3']

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 11 January at 13:43

4e66e1af-3d92-4584-8559-b229d5f1030eDigital

Startinfo via Zoom: - https://kth-se.zoom.us/j/65143726713

['SA115XV211', 'SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA115XV211']

['CDEPRMAST_3', 'CMATD_MRS_3', 'CFATEDEPR_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMASTFATE_3']

Scheduling staff edited 22 January at 03:30

['SA115XV211', 'SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA115XV211']

['CMASTDEPR_3', 'CMATD_MRST_3', 'CDEPRFATE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CFMATED_MRS_3']

Scheduling staff edited 29 January at 03:31

['SA118XV211', 'SA115XV211', 'SA119XV211', 'SA118XV211']

['CDEPRMATD_TEMB_3', 'CMASTDEPR_3', 'CFATEMAST_3', 'CMATD_TEMBMRS_3', 'CMFATD_MRSE_3']

Scheduling staff edited 2 February at 03:30

['CMATD_TEMBMRS_3', 'CDEPRFATE_3', 'CMASTD_TEMB_3', 'CMATD_MRST_3', 'CFATEDEPR_3']

Scheduling staff edited 5 February at 03:31

['SA118XV211', 'SA115XV211', 'SA119XV211', 'SA118XV211']

Scheduling staff edited 10 February at 03:31

['SA118XV211', 'SA115XV211', 'SA119XV211', 'SA118XV211']

['CMATD_MRSDEPR_3', 'CFMATED_TEMB_3', 'CMATD_TEMBMRS_3', 'CMASTFATE_3', 'CDEPRMAST_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:20

['SA118XV211', 'SA1159XV211', 'SA1195XV211']

 
December 2020
Scheduling staff created event 9 December 2020
Scheduling staff edited 18 December at 03:44

['SA119XV211', 'SA118XV211', 'SA114XV211', 'SA115XV211', 'SA118XV211']

['CMASTD_TEMB_3', 'CMASTD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRTEMB_3', 'CTFYS_3', 'CFATE_3', 'CTFYS_3']

Scheduling staff edited 7 May at 19:21

['SA1194XV211', 'SA118XV211', 'SA1149XV211', 'SA115XV211']

['CMASTDEPR_3', 'CMATD_MRSTEMB_3', 'CDEPRMATD_MRS_3', 'CMFATD_TEMBE_3', 'CTFYS_3', 'CFATEMAST_3']

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 9 December 2020

Tisdag 27 april 2021 kl 08:00 - 120:00

['SA1159XV211', 'SA1195XV211', 'SA118XV211']

['CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRS_3', 'CFATE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3']

Scheduling staff edited 18 December at 03:32

['SA119XV211', 'SA1158XV211', 'SA1185XV211']

['CMASTD_TEMB_3', 'CMASTD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRSTEMB_3', 'CFATE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:20

['SA1198XV211', 'SA1189XV211', 'SA115XV211']

['CMASTDEPR_3', 'CMATD_MRSTEMB_3', 'CDEPRMATD_MRS_3', 'CMFATD_TEMBE_3', 'CFATEMAST_3']

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 9 December 2020

Tisdag 23 mars 2021 kl 08:00 - 120:00

['SA1159XV211', 'SA1195XV211', 'SA118XV211']

['CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRS_3', 'CFATE_3', 'CMATD_TEMB_3', 'CMAST_3']

Scheduling staff edited 18 December at 03:32

['SA119XV211', 'SA1158XV211', 'SA1185XV211']

['CMASTD_TEMB_3', 'CMASTD_MRS_3', 'CDEPR_3', 'CMATD_MRSTEMB_3', 'CFATE_3']

Scheduling staff edited 7 May at 18:20

['SA1198XV211', 'SA1189XV211', 'SA115XV211']

['CMASTDEPR_3', 'CMATD_MRSTEMB_3', 'CDEPRMATD_MRS_3', 'CMFATD_TEMBE_3', 'CFATEMAST_3']

 
November 2020
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 7 May at 18:21

['SA1158XV211', 'SA119XV211', 'SA1185XV211']

['CDEPR_3', 'CMATD_MRSTEMB_3', 'CFMATED_MRS_3', 'CMFATD_TEMBE_3', 'CMAST_3']

 
Feedback News