News feed

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

You are not logged on. to participate in the discussion.

Latest posts, comments, etc in descending order

June 2022
Scheduling staff created event 9 June at 13:54
Scheduling staff edited 9 June at 13:59

9:40-10:10 - Borggården

 
May 2022
Scheduling staff created event 2 May at 12:18
 
February 2022
Scheduling staff created event 7 February at 13:25
 
September 2021
Scheduling staff created event 24 September 2021
Scheduling staff edited 24 September 2021

Betyg och garantiplats m.m. Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/69970241183

 
May 2021
Scheduling staff created event 7 May 2021
 
November 2020
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 24 November 2020

Nyantagna VT21, Basår termin 2 - Plugga smart. Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog. Via Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/63065376654

['TBASD_1', 'TBASEA_1', 'TBASAE_1']

Scheduling staff edited 4 December 2020

['TBASE_1', 'TBASD_1', 'TBASA_1', 'TBASE_1']

Scheduling staff edited 14 December 2020

['TBASE_1', 'TBASD_1', 'TBTMS_1', 'TBASA_1']

Scheduling staff edited 18 December 2020

['TBASE_1', 'TBASDA_1', 'TBTMS_1', 'TBASAD_1']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['TBASEA_1', 'TBASAE_1', 'TBTMS_1', 'TBASD_1']

 
Scheduling staff created event 16 November 2020
Scheduling staff edited 24 November 2020

Nyantagna VT21, Basår termin 2 - Hitta balansen i studentlivet. En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv. Via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/68904833102

['TBASD_1', 'TBASEA_1', 'TBASAE_1']

Scheduling staff edited 4 December 2020

['TBASE_1', 'TBASD_1', 'TBASA_1', 'TBASE_1']

Scheduling staff edited 14 December 2020

['TBASE_1', 'TBASD_1', 'TBTMS_1', 'TBASA_1']

Scheduling staff edited 18 December 2020

['TBASE_1', 'TBASDA_1', 'TBTMS_1', 'TBASAD_1']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['TBASEA_1', 'TBASAE_1', 'TBTMS_1', 'TBASD_1']

 
August 2020
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 12 August 2020

Måndag 17 augusti 2020 kl 132:00 - 15:00

 
June 2020
Scheduling staff created event 22 June 2020
 
Scheduling staff created event 29 May 2020
Scheduling staff edited 30 May 2020

['TBASTMD_1', 'TBTMASD_1']

Scheduling staff edited 17 June 2020

31e731ab-b185-46b4-b0d3-bd2408563a3eDigital

Scheduling staff edited 18 June 2020

['TBTMASD_1', 'TBASTMD_1']

Scheduling staff edited 20 June 2020

Hitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.Via zoom https://kth-se.zoom.us/j/63750237088

Scheduling staff edited 10 July 2020

['TBASTMD_1', 'TBTMASD_1']

Scheduling staff edited 20 August 2020

['TBTMD_1', 'TBUDA_1', 'TBASD_1']

Scheduling staff edited 21 August 2020

['TBASD_1', 'TBTMD_1', 'TBUDA_1', 'TBASD_1']

Scheduling staff edited 11 September 2020

['TBASD_1', 'TBTMDUDA_1', 'TBUDATMD_1']

Scheduling staff edited 16 November 2020

['TBASD_1', 'TBUDATMD_1', 'TBTMDUDA_1']

Scheduling staff edited 7 May 2021

['TBASD_1', 'TBTMD_1', 'TBUDA_1', 'TBASD_1']

 
September 2019
Administrator Annelie Fredriksson posted 10 September 2019
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 2 September 2019
 
June 2019
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
 
Scheduling staff created event 11 June 2019
Scheduling staff edited 11 June 2019

Kårens dag & Campus mässan

 
March 2019
Administrator Annelie Fredriksson posted 14 March 2019
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 11 March 2019
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 5 March 2019
 
Administrator Annelie Fredriksson posted 5 March 2019
 
January 2019
Administrator Annelie Fredriksson posted 23 January 2019
 
November 2018
Administrator Annelie Fredriksson posted 21 November 2018
Administrator Annelie Fredriksson edited 21 November 2018

Uppdaterad: Problem med e-post som skickas till live, hotmail,outlook.com eller Gmail

Publicerad 2018-01-19

E-post kommer inte alltid fram till postlådor hos Microsofts eller Googles e-posttjänster, vilket till exempel drabbar studenter som ska skriva tenta.

System/Tjänst: E-postleverans till live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se, outlook.com eller gmail. 

Driftsstörning: Vissa mail som skickas via KTH kommer inte fram till mottagare på ovanstående e-posttjänster.

Ett antal mail gällande salsplacering har visat sig inte komma fram till Gmail då studenter har vidarebefordran av e-post.

Status: Felet ligger inte på KTH:s sida och KTH kan inte påverka detta. De mail som inte kommer fram har lämnat KTH på korrekt sätt och mottagits av mottagande server. Detta gäller både e-post som vidarebefodrats eller skickas direkt till ovanstående e-posttjänster.Om e-posten vidarbefordras via KTH:s system kan avsändande eller mottagande system vara konfigurerarat för att eposten inte ska levereras via tredje part, detta är nu så vanligt att det är standard för de flesta e-post tjänster.

Vem påverkas: Studenter och övriga som har vidarebefordran på sin KTH mail till live.com, live.se, hotmail.com, hotmail.se, outlook.com eller Gmail.Anställda påverkas inte eftersom det inte är tillåtet med vidarebefordran av e-post som anställd.

Hur driftstörningen påverkar dig: E-post skickade via KTH till någon av dessa webbmail-tjänster kommer inte in i mottagarens brevlåda.

Workaround:

Eftersom KTH bara är mellanhand då man har vidarebefordran av sin e-post kan KTH inte garantera att sändande och mottagande e-postsystem har inställningar som tillåter detta utan att skapa problem med e-postleveransen.


* Ta bort vidarebefordran av e-post och läs din e-post via din personliga meny på KTH:s mail webmail.kth.se
hemsida. Logga in på din sida, klicka på ditt namn i översta menyraden så kommer alternativet Vidarebefordran av e-post upp. 

 
October 2018
Administrator Annelie Fredriksson posted 29 October 2018
 
May 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
 
Scheduling staff created event 15 May 2018
 
May 2017
Scheduling staff created event 8 May 2017
Scheduling staff edited 12 May 2017

Måndag 21 augusti 2017 kl 13:00 - 156:00

Kontoutdelning och IT-frl, IT- och säkerhetsföreläsning

 
April 2017
Scheduling staff created event 28 April 2017
 
April 2016
Scheduling staff created event 25 April 2016
Scheduling staff edited 29 May 2020

E124565f05-ff18-4306-a50b-24be99ced05d

 
Scheduling staff created event 25 April 2016
Scheduling staff edited 29 May 2020

K51, K54df10630-351f-4839-9332-521a3becf191, c32316c9-4952-4ed7-afef-d3ba06365ac3

 
Scheduling staff created event 25 April 2016
Scheduling staff edited 29 May 2020

F25dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538

 
Feedback News