Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 Show in My Schedule
Mon 26 aug 09:00-10:00 Programstartsmöte, nyantagna HT19
Möte
Location D2
Note: Uppstartsmöte

Välkommen till ett viktigt möte för dig!

Sektionens styrelse pratar om engagemanet i sektionen. Studievägledare kommer presentera utbildningskansliet och vilken stöd vi kan ge dig, vi går genom läsårsindelningen, lärsårsplanen, hur du kommer igång med dina studier, rättigheter och skyldigheter på KTH, vilka andra stödinsatser det finns på KTH, dina möjligheter att åka på utbyte i världen och annat viktigt för dig som ny på KTH!

Missa inte det viktiga mötet! Välkommen!

Tue 27 aug 12:00-13:00 THS aktivitet
THS aktivitet
Location L1
Note: Sveriges Ingenjörer
Week 38 Show in My Schedule
Thu 19 sep 09:00-10:00 Föreläsning
Lecture
Location M2
Note: Hitta balansen i studentlivet - En föreläsning som ger dig verktyg till ett välfungerande studentliv.
Week 40 Show in My Schedule
Mon 30 sep 15:00-17:00 Möte
Möte
Location V12
Note: Spårvalsmöte
Thu 3 oct 15:00-17:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Week 46 Show in My Schedule
Thu 14 nov 15:00-17:00 Möte
Möte
Location U1
Note: Programmöte
Week 48 Show in My Schedule
Tue 26 nov 10:00-12:00 Föreläsning
Lecture
Location Alfvénsalen
Note: Plugga smart - Inspirerande studieteknik. Utveckla din inlärningsförmåga och bli en vassare teknolog.
Feedback News