Bachelor's Programme in Property Development and Agency

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till programwebben!

Här finns information för studenter som går programmet Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling. Det spelar ingen roll om du är student, studievägledare, lärare, administratör... Alla kan dela med sig av intressant information här och kommunicera med varandra!

Utbildningskansliet 

Besöksadress: Teknikringen 74 C

Studievägledare kandidatprogrammen: Cecilia Berg

E-post kandidatprogram@abe.kth.se 

Studievägledare samhällsbyggnad åk1-3: Tuija Venermo (åk 1-2), Tiina Vinter (åk 3 och studenter från Öppen ingång)

E-post: svl-s@abe.kth,se

Besökstider drop-in: Tisdagar och torsdagar kl. 12.30 – 14.30

Internationella koordinatorer: Erika Charpentier och Hanna Korhonen

E-post: international.exchange@abe.kth.se

Besökstider drop-in: Endast tidsbokning

Studievägledare masterprogram: Viktoria Tidlund och Mia Kim

E-post: masterprogram@abe.kth.se 

Besökstider drop-in: Endast tidsbokning

Feedback News