Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Henry Muyingo

Profilbild av Henry Muyingo

Universitetsadjunkt

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Tekn. doktor i Bygg och Fastighetsekonomi.

Forskare och lärare på avd. för fastighetsföretagande och finansiella system.

Forskare på Centre for Building Efficiency (CBE) på KTH.

Mina forskningsområden inkluderar fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi, beslutsstrategier- och incitament inom fastighetssektorn, strategisk planering av underhållåtgärder, ägande och förvaltning inom bostadssektorn med fokus på flerfamiljshus

Ingår i EU finansierad projekt Grön BoStad Stockholm som är ett samarbete mellan KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Innovation och Länsstyrelsen Stockholm.

Jag är assisterande handledare till två Double-Degree doktorander hos KTH och ARDHI Universitet i Tanzania (sub-program 2193. Real Estate Market Dynamics and Housing Finance) och huvudhandledare för ett antal examensarbeten inom fastighetsekonomi på Masters och kandidat nivåer.

Jag är programansvarig för två av KTHs tre kandidatprogram: Fastighetsutveckling med förmedling samt Fastighet och Finans


Kurser

Ekonomisk fastighetsförvaltning (AI1145), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom Bygg- och Fastighetsekonomi, avancerad nivå (AI206X), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom fastighetsförmedling, grundnivå (AI106X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AI151X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Fastighetsförvaltning (AI1146), lärare | Kurswebb

Fastighetsvärdering och analys /Uppdragsutbildning/ (AI234U), kursansvarig | Kurswebb

Företags- och fastighetsbeskattning (AI1179), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Individ- och bostadsbeskattning (AI1174), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Marknadsanalys och fastighetsutveckling (AI2102), examinator | Kurswebb

Projektarbete med inriktning mot fastighetsförmedling (AI108V), lärare | Kurswebb

Samhällsbyggnadsprocessen (AI1527), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Samhällsbyggnadsprocessen, mindre kurs (AI1531), kursansvarig, lärare | Kurswebb