Hoppa till huvudinnehållet

Henry Muyingo

Profilbild av Henry Muyingo

Forskare, programansvarig

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Tekn. doktor i Bygg och Fastighehtseknomi.

Forskare och lärare på avd. för Bygg- och fastighetsekonomi.

Forskare på Centre for Building Efficiency (CBE) på KTH.

Mina forskningsområden inkluderar fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi, beslutsstrategier- och incitament inom fastighetssektorn, strategisk planering av underhållåtgärder, ägande och förvaltning inom bostadssektorn med fokus på flerfamiljshus

Jag är assisterande handledare till två doktorander och huvudhandledare för ett antal examensarbeten på Masters och Bachelors nivåer.

Jag är ansvarig för kandidatarbeten inom fastighetsekonomi.


Kurser

Ekonomisk fastighetsförvaltning (AI1145), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom Bygg- och Fastighetsekonomi, avancerad nivå (AI206X), kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom fastighetsekonomi, grundnivå (AI107X), kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AI151X), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Fastighetsförvaltning (AI1146), lärare | Kurswebb

Samhällsbyggnadsprocessen (AI1527), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Samhällsbyggnadsprocessen, mindre kurs (AI1531), kursansvarig, lärare | Kurswebb