Master's Programme, Sustainable Energy Engineering, 120 credits

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your programme web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The Sustainable Energy Engineering (SEE) programme provides state-of-the-art education in the fields of solar energy, power generation, energy utilisation, turbomachinery, and transformation of energy systems. The emphasis is placed on dealing with energy engineering tasks with due consideration of technical, environmental and socio-economic issues.

The curricula for the four study profiles – Sustainable Power Generation, Sustainable Energy Utilisation, Transformation of Energy Systems, and Solar Energy – are marked by an intensive introductory period followed by broad-based coursework giving participants a solid foundation for the particular study track. Advanced methods are applied to identify, describe, quantify and find solutions to a diverse range of energy engineering problems.

Students gain proficiency in project design and implementation, operation and maintenance, as well as in crucial phases of policy generation. The programme also offers substantial coursework within a research environment.

Information regarding the novel corona virus for students and staff 

Updated information regarding covid-19  

Feedback News