SK1140 Fotografi för medieteknik 4,0 hp

Photography for Media

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • praktiskt använda digitala kameror för att lösa fotografiska uppgifter. Detta inbegriper val av lämpliga objektiv samt inställningar för att erhålla önskat perspektiv, skärpedjup och exponering.
 • fotometriska grundbegrepp, samt kunna göra fotometriska beräkningar som är relevanta för praktisk fotografi.
 • bedöma och kvantifiera fotografiska systems bildkvalitet vad gäller skärpa och brus.
 • färglärans grunder, vara förtrogen med begreppet färgtemperatur (vitbalans), samt kunna utnyttja denna kunskap i praktisk fotografi.
 • bedöma hur hög pixeltäthet som behövs vid digital fotografi för att undvika bildstörningar och andra kvalitetsförluster.

Kursens huvudsakliga innehåll

Optisk avbildning, Fotografiska objektiv, Perspektiv, Fotometri, Kamerans beståndsdelar och deras funktion, Elektroniska bildsensorer, Samplingkriteriet tillämpat på digitala bilder, Färgfotografi, Kvalitetsmått för bilder (upplösningsförmåga, MTF, brus, dynamik).

Behörighet

Grundläggande vågrörelselära: Brytning, interferens, diffraktion, geometrisk optik (strålgång i tunna linser och linssystem)

Matematik: Differential- och integralkalkyl i en variabel.

Rekommenderade förkunskaper

Inledande kurser i matematik (algebra, geometri och analys) samt vågrörelselära (optik).

Litteratur

K. Carlsson: Teknisk Fotografi, Teori och Tillämpningar, 7:e upplagan, 2015

Laborationsanvisningar

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontaktperson

Linda Lundström (linda.lundstrom@biox.kth.se) 0736-83 70 41

Examinator

Linda Lundström <linda.lundstrom@biox.kth.se>

Övrig information

Obligatorisk för CMETE2 (civilingenjörsutb i medieteknik, åk2).

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.