Behörighet och urval

Civilingenjörsutbildning i materialdesign (CMATD), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-11-04
Godkänd: 2019-12-13

För antagning till civilingenjörsprogrammet Materialdesign krävs grundläggande behörighet till högskolestudier, samt särskild behörighet, enligt följande:
Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012

Områdesbehörighet 9

Särskild behörighet motsvarande:

Matematik E, Fysik B och Kemi A.
I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Områdesbehörighet A9

Särskild behörighet motsvarande:

Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.
I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget E.
För information se KTHs antagningsordning i KTHs regelverk. www.kth.se