Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbeta som mentor hos Funka

Som mentor hos Funka hjälper du en annan student att exempelvis sortera och prioritera bland kursuppgifter, tydliggöra schema och sätta upp delmål. Här kan du läsa om vad det innebär att arbeta som mentor hos Funka och göra en intresseanmälan.

Intresserad av att arbeta som mentor till hösten?

För att kunna få uppdrag som mentor är det första steget att delta under ett introtillfälle som samordnare på Funka håller i. Nästa introtillfälle hålls över zoom tisdagen den 18 juni, klockan 17.30–19.00. Om du önskar en inbjudan till detta tillfälle, fyll i dina uppgifter i formuläret nedan.

Mentor hos Funka

Mentorsstöd innebär att en student får stöd i att planera och strukturera sina studier och sin studiesituation. Mentorn och studenten träffas regelbundet och skapar verktyg och förutsättningar tillsammans för att studenten i slutändan, på egen hand, ska kunna genomföra sina studier.

Mentorn kan till exempel stötta med att sortera och prioritera bland kursuppgifter, tydliggöra schemat, sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar. Vanliga anledningar till att en student får mentorsstöd rekommenderat är att studenten har ADHD, högfungerande autism eller varaktig psykisk ohälsa.

Mentorn behöver inte ha ämneskunskaper och mentorsstödet är inte avsett som läxhjälp eller mattestuga. Mentorn är ett stöd kring planering och studieteknik.

Mentorsstöd är alltid ett samarbete mellan mentor och student och mentorsstödet grundar sig på studentens vilja och initiativ. Tillsammans kommer ni överens om vad ni ska fokusera på och när ni ska ses och hur ofta. Studenten har ansvar att regelbundet avsätta tid för mentorsträffar och hålla kontakten med sin mentor.

Vad vi söker hos en mentor:

För att kunna arbeta på KTH som mentor finns det vissa krav som behöver vara uppfyllda:

  • Erfarenhet av högskolestudier
  • Meriterande med erfarenhet av att coacha och stötta andra, helst personer med funktionsvariationer
  • Kunna arbeta minst 2-6 timmar i veckan, vilket innebär att vara mentor åt 1-3 studenter
  • Är du KTH-student så behöver du vara i fas med dina egna studier

Möten kan ske på Campus eller på distans, till exempel via Zoom. I stödet kan det även ingå avstämningar via mail eller telefon.Timlön inklusive semesterersättning: 150 kr/tim.

För dig som är anställd som mentor

Du som mentor registrerar sina arbetade timmar i timrapporten nedan och beskriver kort vad som har gjorts vid varje möte. Timrapporten skall lämnas in till Funka senast den tredje varje månad för att få utbetalt den tjugofemte samma månad. Om du inte lämnar in timrapporten i tid kommer den hanteras i mån av tid. Timrapporten ska signeras fysiskt av dig och av studenten som du är mentor åt. Du mailar den inscannade rapporten till arvoderingfunka@kth.se , eller lämnar den i KTH Entré .

Nedladdningsbar timrapport för arbetade timmar för mentorer (docx 62 kB)

Intresseanmälan för att bli mentor