Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Belgien: Université Libre de Bruxelles

ULB ligger i hjärtat av Bryssel och har ca 24 000 studenter, varav 30 % internationella. Med 10 fakulteter är ULB ett heltäckande universitet och ett av de viktigaste fransktalande universiteten i Belgien. Universitetet har flera campus. Beroende på ämne kommer du antingen till Bryssel; campus Solbosch, La Plaine eller Erasmus, eller utanför Bryssel till campus Gosselies.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och franska
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  ulb.be
Youtube: ULBruxelles
Tänk på: KTH har avtal med universitetets École Polytechnic vilket innebär att du måste läsa en majoritet av kurserna på denna fakultet. Eventuellt behöver du läsa 50 % vid en "Engineering" department när du väljer School of Economics and Management.

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser per läsår. Enligt avtal kan KTH-studenter söka till fakulteterna: School of Economics and Management, Physics eng, electromechanical eng, electrical eng, Architectural eng, civil eng, biomedical eng, informatics eng, chemistry and materials science eng (eng = engineering) alla har kurser på engelska.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.