Till innehåll på sidan

Belgien: Vrije Universiteit Brussel

VUB är ett universitet som ligger i centrala Bryssel och har ca 16000 studenter, varav ca 24 % är internationella studenter. VUB är huvudsakligen flamländsktalande, men erbjuder även kurser på engelska. Universitetet har fyra campus och 8 fakulteter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och flamländska
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem:  30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats: vub.be
Youtube: VUBrussel
Tänk på: Endast för studenter på masterprogrammet i Hållbar samhällsplanering och stadsutformning

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser inom stadsplanering
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste åren.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng