Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Brasilien: (PUC-Rio)Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro

PUC-Rio är Brasiliens bästa privata universitet och ett av de främsta lärosätena i landet. Universitetets fint belägna campus i centrala delarna av Rio de Janeiro samt ett stort kursutbud på engelska gör PUC-Rio attraktivt bland internationella studenter. Cirka 15 000 studenter studerar vid universitetet, som har ett starkt fokus på att vara ett ledande forsknings- och utbildningscentrum inom flera ämnesområden, bland annat teknologi och ingenjörsvetenskap. Universitetet har också mycket nära kontakter med industrin.

Rio de Janeiro

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Portugisiska, Engelska intyg ej krav
Terminstider: Februari – juni, slutet av juli – december
Poängsystem: 20 poäng motsvarar 30 hp
Webbplats:  puc-rio.br
Tänk på: Visst kursutbud på engelska. Ej språkkrav varken portugisiska eller engelska, däremot är portugisiskspråktest vid antagning obligatoriskt, ifall student inte har tillräckliga språkkunskaper är portugisiskkurs som löper under terminen obligatorisk. Frivillig intensivkurs i portugisiska innan terminsstart erbjuds, kostnad tillkommer (ca: 5000SEK). Vissa administrativa kostnader tillkommer (ca: 1200SEK). Universitetet erbjuder inte studentboende, men boende inom 'homestay programs'.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 4 terminsplatser alt. 2 helårsplatser per år
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: De senaste åren har det funnits lediga platser kvar
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser