Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Brasilien: Universidade Federal de Minas Gerais

UFMG är beläget i staden Belo Horizonte och har anor från slutet av 1800-talet. Det tillhör ett av de fem bästa universiteten i Brasilien och är känt för att ha utbildat flera av landets presidenter. Cirka 45 000 studenter studerar vid UFMG. Universitetet har fakulteter inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, juridik, medicin och ingenjörsvetenskap. Inom IT är det ansett som det främsta lärosätet i Brasilien. UFMG har ett starkt fokus på forskning och eftersträvar att introducera detta även i utbildningen för studenter på grund och avancerad nivå.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Portugisiska
Terminstider: slutet av februari/början av mars - juni, slutet av juli/början av augusti - december
Poängsystem: 16 poäng motsvarar 30 hp
Webbplats:   ufmg.br
Youtube: UFMG
Tänk på: Universitetet erbjuder alla utbytesstudenter möjligheten att bo med värdfamilj, men hjälper även till att hitta bostäder i närheten av universitetet. Undervisningen sker på portugisiska men det krävs inget språkintyg vid ansökan. Språkkurs i portugisiska erbjuds av universitetet men en grund i språket, alternativt spanska, är en förutsättning för att klara studierna.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 2 terminsplatser (eller en helårsplatser)
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*:  Funnits lediga platser kvar de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.