Till innehåll på sidan

Danmark: Aarhus Universitet

Aarhus University (AU) är ett modernt och internationellt forskningsuniversitet som ligger i Danmarks yngsta men näst största stad Århus, där en femtedel av alla invånare är studenter. Universitetet har cirka 40 000 studenter varav 12 procent är internationella studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Danska och engelska
Terminstider: Augusti-januari, januari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  international.au.dk
Youtube:  Aarhus Universitet

Utbytesmöjligheter

Platser: ABE: 2 terminsplatser; EECS: 4 terminsplatser
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Nytt samarbete

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.