Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Danmark: Københavns Erhvervsakademi

KEA är ett lärosäte med stark internationell profil och man är stolt över den interkulturella prägel som finns på de åtta olika avdelningarna, belägna i olika centrala delar av Köpenhamn. På KEA finns många program inom design, kommunikation, konstruktion och teknologi, varav 12 ges på engelska. Det finns cirka 9000 studenter från över 60 länder på KEA.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Augusti-januari/februari
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  kea.dk
Youtube: KEAkanal
Tänk på: Endast sökbart för studenter som läser Byggteknik och design. Endast utbyte under höstterminen.

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser (HT) till Byggteknik och design
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser 19/20, outnyttjade platser 20/21, 3,2867 läsår 21/22, outnyttjade platser 22/23, outnyttjade platser 23/24.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Reseberättelser