Till innehåll på sidan

Estland: Tallinn University of Technology

Tallinn University of Technology (TALTECH) grundades 1918 och är Estlands enda renodlade tekniska universitet. Universitetet har omkring 12 000 studenter varav en relativt stor andel internationella studenter. Verksamheten är samlad på ett campus i utkanten av Tallinn.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och estniska
Terminstider: augusti - januari, januari - juni
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  ttu.ee
Youtube: TALTECH

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser per läsår
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.