Till innehåll på sidan

Finansiering för utbytesstudier

Som utbytesstudent betalar du ingen studieavgift men utbytesuniversitetet kan ta ut administrativa avgifter, vanligtvis under 1000 kronor. Som utbytesstudent kan du ta med ditt studiemedel och för studier i Europa kan Erasmusstipendium sökas för att täcka merkostnader. För studier utanför Europa finns andra stipendier att söka. Vissa skolor erbjuder också resebidrag.

Studiemedel

Under utbytesstudierna kan du behålla studiemedel från CSN med samma lånebelopp som för studier i Sverige. Ett merkostnadslån går att söka för att täcka eventuella merkostnader.

Resebidrag

Utöver de stipendier som KTH förmedlar erbjuder också vissa skolor rese- eller språkbidrag.

Välj din skola bland flikarna.

Exempel där du kan få språkbidrag:

 • Bidrag till språkkurs ges först när du blivit nominerad till utlandsstudier, minst en termin eller ett läsår.

 • Om du åker på utbytesstudier inom Erasmus eller Bilaterala-utbyten.
 • Om du åker som utbytesstudent och det mottagande universitet inte anordnar någon kostnadsfri språkkurs.
 • Om du läser på en privat språkskola i utbyteslandet eller i Sverige, där det kostar pengar.

När kan du inte få språkbidrag:

 • Om du inte är uttagen på utbytesstudier av ABE Utbildningskansli utan har ordnat platsen på egen hand (så kallad freemover) kan du tyvärr inte ansöka om språkbidrag.
 • Om du redan fått språkbidrag tidigare.
 • Ersättning för språkkurs i engelska eller svenska ges inte.
 • Retroaktivt – du kan inte få språkbidrag för utbytesstudier du gjort tidigare år.

Ersättningen är max 5 000 SEK. Lämna in din ansökan tillsammans med kvitto för språkkursen till din internationella koordinator.

Nordea sköter KTH:s utbetalningar. För att få bidraget utbetalt till ditt bankkonto måste du som inte har Nordea som bank anmäla ditt konto till Nordea. Anmäler du inte konto får du ett utbetalningskort att lösa in på bank skickat till din hemadress. KTH:s arbetsgivarnummer är 505751. Submit your account details to Nordea here

Resebidrag

Om du blir antagen på utbytesstudier till ett universitet som ligger utanför EU/Schweiz så bidrar CBH-skolan med ett resebidrag på 7 000kr.

 • Resebidrag gäller utbytesstudier eller examensarbete och ska omfatta minst 10 veckor.
 • Resebidrag betalas endast en gång under studietiden vid KTH.
 • Studenter som erhåller Erasmusstipendium, SEMP (European Swiss Mobility Program), Linnaeus Palme, Minor Field Studies (MFS) eller andra stipendier för utlandsstudier som betalas ut via KTH är inte berättigade att söka resebidrag.

Extra bidrag för språkstudier

Utöver resebidrag ges även bidrag för en språkkurs i landet där utbytet kommer att genomföras. Språkbidrag betalas i efterhand mot uppvisande av kvitto för språkkursen för ett maximum av 4000 kr och ges inte för studier i engelska språket.

Dessa bidrag gäller för studenter som åker på utbyte från och med läsåret 2019/2020

Hur ansöker man?

Fyll i, skriv ut, skriv under och skicka in till din internationella koordinator.

Ansökningsblankett för Resestipendium (doc 51 kB)

Application form for Travel Grant (doc 298 kB)

För ersättning av språkkurs använder du samma formulär och skickar in tillsammans med kvitto på betald kurs. Administrationen av utbetalningen görs via vår HR-avdelning. Därför kommer pengarna normalt den 25:e närmast avresa till värdlandet. Betalningen står ofta bara märkt som "lon".

Nordea sköter KTH:s utbetalningar. För att få bidraget utbetalt till ditt bankkonto måste du som inte har Nordea som bank anmäla ditt konto till Nordea. Anmäler du inte konto får du ett utbetalningskort att lösa in på bank skickat till din hemadress. KTH:s arbetsgivarnummer är 505751. Submit your account details to Nordea here

Studenter som nominerats av EECS-skolan kan ansöka om ett resebidrag via EECS-Utbildningskansli. Resebidrag ges under förutsättning att du inte får något annat stipendium (t.ex Erasmus stipendium) relaterat till dina utbytesstudier. Bidraget ges för utbytesstudier genom KTH samt för examensarbete. Utbytesstudierna ska omfatta minst en termins studier och vid examensarbete ska vistelsen vid mottagande organisation utomlands vara minst åtta veckor.

Resebidragsnivåer:

 • Nordamerika/Asien: 6000 kr
 • Övriga världen: 8000 kr

Fyll i Ansökan om resebidrag (doc 51 kB)  och skicka den till exchange.out@eecs.kth.se

Observera att det är Nordea sköter KTH:s utbetalningar. För att få bidrag utbetalt till ditt bankkonto måste du som inte har Nordea som bank anmäla ditt konto till Nordea. Anmäl ditt konto innan du skickar in ansökan om resebidrag. Anmäler du inte konto får du ett utbetalningskort att lösa in på bank skickat till din hemadress. KTH:s arbetsgivarnummer är 505751. Submit your account details to Nordea here

Förberedande språkkurs

Om du åker som en utbytesstudent och det mottagande universitet inte anordnar någon språkkurs eller om du har behov av att förbereda dig under sommaren kan du ansöka om bidrag till språkkursen. Ersättningen är max 4000 SEK. Lämna in din ansökan tillsammans med kvitto för språkkursen till din internationella koordinator på Kansli ITM (samma blankett som för resebidrag som finns nedan). Ersättning för språkkurs i engelska ges inte och bidraget kan enbart erhållas vid ett tillfälle.

Resebidrag

Studenter som nominerats av ITM-skolan och genomför sina utbytesstudier kan beviljas ett resestipendium från ITM Utbildningskansli. Stipendiet ges för utbytesstudier genom KTH samt för examensarbete. Utbytesstudierna ska omfatta minst en termins studier och vid examensarbete ska vistelsen vid mottagande organisation utomlands vara minst åtta veckor. Student som erhåller Erasmusstipendium eller motsvarande, eller andra stipendier för utlandsstudier genom KTH (MFS, Linnaeus-Palme eller GDH) är inte berättigad till resestipendium. Bidraget kan enbart erhållas en gång under din studietid på ITM-skolan.

Belopp vid resestipendium för utbytesstudier:

 • Nordamerika: 6000 SEK
 • Övriga världen: 8000 SEK

Belopp vid resestipendium för examensarbete:

 • Europa: 3000 kr
 • Nordamerika: 4000 kr
 • Övriga världen: 6000 kr

Ansökan och utbetalning

Fyll i Ansökan om resebidrag (doc 296 kB)  och lämna den till Kansli ITM. Reserapport lämnas in till Kansli ITM efter avslutad utbytesperiod.

Nordea sköter KTH:s utbetalningar. För att få bidraget utbetalt till ditt bankkonto måste du som inte har Nordea som bank anmäla ditt konto till Nordea. Anmäler du inte konto får du ett utbetalningskort att lösa in på bank skickat till din hemadress. KTH:s arbetsgivarnummer är 505751. Submit your account details to Nordea here

Du som genomför utbytesstudier inom ett av KTH:s utbytesavtal eller examensarbete utomlands kan ansöka om resebidrag från SCI-kansliet. För att kunna söka stipendium får du inte ta emot något annat stipendium för dina utbytesstudier från KTH, till exempel Erasmusstipendium, Erasmus praktikstipendium eller Swiss Mobility Scholarship. För att få resebidrag måste du lämna in en studieplan och få den godkänd av programansvarig. Vistelsen måste vara minst 3 månader. Resebidraget kan enbart utbetalas en gång under din utbildning. Räkna med att det tar 2-3 månader från du lämnat in ansökan tills pengarna blir utbetalda. Fyll i Ansökan om resebidrag (doc 50 kB)   och lämna den till din internationella koordinator.

Nordea sköter KTH:s utbetalningar. För att få bidraget utbetalt till ditt bankkonto måste du som inte har Nordea som bank anmäla ditt konto till Nordea. Anmäler du inte konto får du ett utbetalningskort att lösa in på bank skickat till din hemadress. KTH:s arbetsgivarnummer är 505751. Du fyller i blanketten eller anmäler dig till Nordea via BankID här: Submit your account details to Nordea here

Resebidrag vid utbytesstudier inom utbytesavtal

 • Australien, Nordamerika och Sydamerika 8000 kr
 • Asien 6000 kr

Resebidrag vid examensarbete utomlands

 • utanför EU 5000 kr

Extra bidrag för språkstudier

Utöver resebidrag ges även ett bidrag för en språkkurs i landet där utbytet kommer att genomföras. Språkbidrag betalas i efterhand mot uppvisande av kvitto och kontoutdrag (där beloppet framgår i SEK) för språkkursen för ett maximum av 4000 kr och ges inte för studier i det engelska språket. Ansökan hittar du här: ansökan om ersättning för förberedande språkstudier (doc 50 kB)  Räkna med att det kan ta 2-3 månader från det du lämnat in ansökan tills pengarna kommer in på ditt konto.

Stipendium för utbytesstudier inom Europa (Erasmus+)

Studenter som tilldelas en utbytesplats inom EU kan ansöka om stipendium och vanligen beviljas samtliga sökande. Från och med 1 september 2021 kan endast de som tilldelas en utbytesplats genom KTH:s utbytesavtal inom Erasmus+ bli beviljade Erasmusstipendiet. Stipendiet kan beviljas flera gånger under studierna men maximalt under 12 månader per studienivå (kandidat-, master och doktorandnivå) och för minst 2 månader per gång. För studenter med särskilda behov finns medel att söka för att kunna ta med sig sitt stöd till utbytesdestinationen. Läs längre ner på sidan.

Stipendiet beräknas per dag och ges för studietiden vid partneruniversitetet samt vistelse vid partneruniversitet innan studiestart om denna är obligatoriskt, vid till exempel intensivkurser och introduktion. Stipendiebeloppet varierar utifrån studiedestination och 70 procent av stipendiebeloppet betalas ut vid avresa, resterande betalas ut vid hemkomst. Ansökan om stipendium måste genomföras innan utbytet startar, instruktioner nedan under rubriken "Stipendieansökan för studier inom Europa".

Stipendiebelopp för utbytesstudier Erasmus+ (baserat på studiedestination)

Beloppen gäller för utbytesstudier fr o m 1 juni 2019

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien
€15,3 per dag (cirka €460 per månad)

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Malta, Lettland, Litauen, Makedonien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike
€13,3 per dag (cirka €400per månad)

Du kan behöva visum för att söka stipendium om du saknar EU-medborgarskap. Läs mer om de rättigheter och skyldigheter som följer med ett Erasmusstipendium i Erasmus Student Charter (pdf 62 kB) . Från och med 1 september kan KTH bevilja stipendier inom det s.k. International Dimension. Utbyten i länder utanför EU kan prioriteras och vi kan bevilja stipendier. Fråga din internationella koordinator vad som gäller för din destination.

Stipendieansökan för Erasmus+

När du beviljats en utbytesplats ska du:

 1. Fylla i ett Learning Agreement (doc 180 kB) , en plan för utbytesstudierna, som sedan ska skrivas under av dig, den som är ansvarig vid din skola samt mottagande universitetet. De internationella koordinatorerna på skolorna skickar ut information om det.
 2. Ladda upp dokumentet i systemet Mobility Online.
 3. Fylla i exakta terminstider, undervisningsspråk och eventuellt tidigare Erasmusdeltagande i Mobility Online.
 4. Ur Mobility Online skriva ut stipendieansökan, signera den och ladda upp den i systemet. Signering av Erasmusansvarig görs digitalt efter att dokumentet laddats upp i systemet. När ansökan är uppladdad har du fullgjort det som ligger till grund för att den första utbetalningen av ditt Erasmusstipendium kan göras. Utbetalningen kommer att göras i samband med att dina utbytesstudier påbörjas.

​​​​​​​Erasmus Learning Agreement och Stipendieansökan - steg för steg ​​​​​​​

Eventuella ändringar i ditt Learning agreement ska göras i ett reviderat Learning agreement, som signeras och laddas upp under samma rutin som ovan. För att andra utbetalningen av stipendiet ska betalas ut ska du vid hemkomst ladda upp ett slutgiltigt/Final Learning agreement tillsammans med ett Studietidsintyg/Certificate of Attendance (docx 62 kB)  påskrivet av värduniversitetet, en reserapport och ett språktest. Förlänger eller avbryter du din utlandsvistelse ska du meddela din skolas internationella koordinator och ansvarig för utbetalningar av Erasmus+-medel, Ingela Vanderzwart . Glöm inte att ansöka om förlängning senast en månad innan ordinarie period är slut, då förlängningar inte beviljas i efterhand.

Språktester och språkkurser

EU-kommissionen erbjuder alla att ta en språkkurs i studie- eller praktiklandets språk, så länge språket finns med i OLS-systemet. Kursen man erbjuds är frivillig men för att få ta del av stipendiet behöver du göra en språktest innan du åker. Alla som erhåller Erasmus+-stipendium får en OLS-språktest skickad till sig innan utlandsvistelsen. Språktesterna bedömer dina kunskaper inom varje språkområde och ska tas i det språk som i huvudsak gäller för ditt utbyte, praktik eller examensarbete.

Extra stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med Erasmus-stipendium som, på grund av varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom, behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands kan söka bidrag för att täcka merkostnader som uppstår. Bidrag kan sökas för upp till 100 procents täckning av de merkostnader som uppstår i samband med utlandsvistelsen. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde studenten får och som inte finansieras på annat sätt, exempelvis transporter, undervisningsmaterial, boende, assistent/medföljare, fysioterapi och läkarundersökning i värdlandet. Kontakta Anna Hellberg Gustafsson  för information.

Tågersättning

KTH Internationella relationer och Erasmus+ erbjuder en reseersättning om max 190 € (ca 2.000 kr) till student som väljer att ta tåg till sin studiedestination i Europa. Ersättningen kan användas antingen till att köpa en enkel-/tur och returbiljett eller ett tågluffarkort.

Ett kvitto på betald biljett och själva biljetten laddas upp som ett enda Pdf-dokument i Mobility Online; ersättningen betalas ut i samband med den andra utbetalningen av Erasmus+-stipendiet. På kvittot ska det tydligt framgå köpesumma, alla destinationer och bokningsnummer. Biljetten ska tydligt visa både namn på resenär, destination inklusive hela resrutten och datum för resa/-orna. Om resan sker med Interrailkort, måste de specifika regler som gäller för det kortet följas.

Läs mer om Interrail

Kammarkollegiets studentförsäkring STUDENT UT gäller endast under direkt resa till/från studiedestinationen och är giltig i det land där studierna ska genomföras. Om ett längre uppehåll på resvägen till studiedestinationen görs, måste en extra reseförsäkringtecknas av studenten för denna period.

Stipendier från andra organisationer

Det finns gott om övriga stipendier att söka, men det krävs ofta en del arbete att hitta något som passar just i din situation. Stipendierna hittas enklast via stipendiedatabaser, organisationer som utlyser stipendier eller partneruniversitet. Se mer här: Stipendiedatabaser .

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:erasmus-plus@kth.se
Tillhör: Välkommen till Studentwebben
Senast ändrad: 2021-06-15