Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frankrike: École Nationale des Ponts et Chaussées

École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) är en fransk Grande École som ger ett antal olika ingenjörsutbildningar och ligger i Champs-sur-Marne i närheten av Paris. Lärosätet är ett av de äldsta i Frankrike och grundades 1747. Precis som andra Grands Écoles är det ett litet universitet med ungefär 2000 studenter.

Paris

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska (franska B1 krävs).
Terminstider: September-februari, februari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  enpc.fr
Youtube: EcoledesPonts
Tänk på: Vissa administrativa avgifter tillkommer. Det finns även möjlighet till dubbeldiplomstudier för studenter inom vissa program.

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminer inom Civil Engineering, 2 terminer inom Matematik, 2 terminer inom Farkostteknik
Betygskrav: 4,0
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser