Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frankrike: ISAE École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace

ISAE École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace är världens första flygteknikskola och anses vara en av de bästa i Europa på flygområdet. Universitetet ligger i Toulouse som är en känd studentstad. I Toulouse har också Airbus Group sitt huvudkontor i Frankrike.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska, B1-nivå rekommenderas. På vårterminen erbjuder de ett program helt på engelska för utbytesstudenter. Kurserna är på grundnivå.
Terminstider: September-januari/februari, februari/mars-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  isae-supaero.fr/en
Youtube: ISAEcom
Tänk på: Finns även möjlighet till dubbeldiplomstudier

Utbytesmöjligheter

Platser: SCI (Farkostteknik): Två (2) terminsplatser
Betygskrav: 4,0 rekommenderas
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.