Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Frankrike: Le Mans Université

Laboratory of Acoustics of Le Mans Université (LAUM), Le Mans Université, är en högt rankad institution och en av de ledande inom vibrationer och akustik i Europa. De har ett engelskspråkigt masterprogram och övriga kurser kommer att vid behov ges på engelska. De har också väl etablerade kontakter med industrin i närområdet och i Frankrike. Utbytet är den del av ett redan väl etablerat samarbete mellan KTH och LAUM, med gemensamma doktorander, forskarutbyte, gemensamma projekt och utbyte på forskarutbildningsnivå.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Det finns ej språkrav om man läser kurser från de två master-program som undervisas på engelska:
* Waves Physics and Acoustics
* IMDEA
Till kurser på andra program krävs franska nivå B2.
Terminstider: September-december, januari-maj/juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  univ-lemans.fr/en/
Youtube:  Le Mans Université
Tänk på: Universitetets guide för inresande studentet kan laddas ner via följande länk:
Venir à l'université - Le Mans Université (univ-lemans.fr)

Utbytesmöjligheter

Platser: 3 terminsplats per läsår för studenter som går masterprogram, teknisk mekanik (TTEMM), Spår, ljud och vibrationer (TEMC)
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 3,6308 (2022)

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberätttelser 

Master Engineering Mechanics Le Mans ht22 Dong (pdf 134 kB)