Till innehåll på sidan

Indien: BITS Pilani, Goa

BITS Pilani, K K Birla Goa campus, bedriver grundutbildning på elva institutioner, i ämnesområden som täcker såväl teoretiska som praktiska ämnen, ingenjörsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Campuset ligger i Zuari nagar, Goa, nära Zuarifloden. Dryft 4 000 studenter läser på campuset.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Augusti-december, januari-maj
Poängsystem: 18 poäng motsvarar 30 högskolepoäng (en termins studier)
Webbplats:  bits-pilani.ac.in/goa
Youtube:  BITS-Pilani TechMedia
Tänk på: Majoriteten av studenterna bor på campus. Män och kvinnor bor i separata boenden.

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser per år.
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: outnyttjade platser (2022/23), outnyttjade platser (2023/24)

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.