Till innehåll på sidan

Indien: IIT Madras

Indiska Tekniska Högskolan Madras är en av de främsta institutionerna av nationell betydelse för högre teknisk utbildning, grundläggande och tillämpad forskning. 1956 erbjöd den tyska regeringen tekniskt bistånd för att inrätta ett högskolestudium i teknik i Indien. Det första indo-tyska avtalet för inrättandet av Indiska Tekniska Högskolan i Madras, tecknades i Bonn, Västtyskland, 1959.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: Juli – november, januari – maj
Poängsystem: Undergraduate; 54 credits motsvarar 30 hp, Graduate; 50 credits motsvarar 30 hp (en termins studier).
Webbplats:  www.iitm.ac.in/
Youtube: www.youtube.com/user/IITMTV
Tänk på: IITM ligger centrallt i Chennai (Madras). Månadskostnader är ungefär 750 SEK inkl mat o logi.

Utbytesmöjligheter

Platser: 3 helårsplatser/6 terminsplatser per läsår
Betygskrav: 4
Nomineringspoäng*: outnyttjade platser (2022/23), outnyttjade platser (2023/24)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.