Till innehåll på sidan

Island: University of Iceland

University of Iceland är ett allmänt forskningsuniversitet i Reykjavik och Islands äldsta och största högskola. Sedan den grundades 1911 har den vuxit från en liten skola till ett modernt heltäckande universitet. Här går omkring 14 000 studenter fördelat över ett 20-tal fakulteter. Campus är koncentrerat runt Reykjaviks centrum med ytterligare anläggningar i närliggande områden liksom på landsbygden.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Isländska och engelska
Terminstider: Augusti-januari, januari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  english.hi.is
Youtube: HIvarp

Utbytesmöjligheter

Platser: 8 terminplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: outnyttjade platser (2016/17), 3,05 (2017/2018), outnyttjade platser (18/19)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola. 

Reseberättelser