Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Japan: Hokkaido University

Hokkaido University ligger i staden Sapporo, på den norra japanska ön Hokkaido. Universitetet har runt 18 000 inskrivna studenter, varav 1 800 är internationella, som studerar på ett av de två campusen.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska, engelska.
Terminstider: September - februari, april - augusti
Poängsystem: 14 credits (sju kurser à två poäng) motsvarar heltidsstudier/ 30 hp.
Webbplats:  global.hokudai.ac.jp
Youtube: Hokkaidouniv
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 2000- 4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Antagning hos mottagande professor måste finnas med i ansökan till universitetet. Olika program erbjuds, vilka i vissa fall kräver språkkunskaper i japanska. Hokkaido University Fact Sheet 2022-2023.pdf (pdf 710 kB)

Utbytesmöjligheter

Platser: tre hösttermins- och tre vårterminsplatser.
Betygskrav: Nej. Krav på TOEFL-resultat om val av HUSTEP.
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser (2018/19); outnyttjade platser (2019/20); outnyttjade platser (2020/21); outnyttjade platser (2021/22); outnyttjade platser (2022/23); outnyttjade platser (2023/24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.