Till innehåll på sidan

Japan: Keio University

Keio University grundades redan 1858 och är ett av de äldsta universiteten i Japan. Nästan 33 000 studenter studerar vid något av de sex olika campus som är spridda över huvudstaden Tokyo. Av dessa är ca 1 300 studenter internationella. Universitetet rankas bland de 300 bästa universiteten i världen.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska, engelska
Terminstider: September-februari, mars-juli
Poängsystem: 17 credits på undergraduatenivå eller 15 credits på graduatenivå motsvarar 30 hp
Webbplats:  ic.keio.ac.jp
Youtube: Keiouniversity
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 2000- 4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Mottagande professor ska sökas i förväg om "research" ska bedrivas.

Utbytesmöjligheter

Platser: en hösttermins- och en vårterminsplatser.
Betygskrav: minimum 4,0 på KTH:s femgradiga skala
Nomineringspoäng*: 4,45 (ht16), outnyttjad plats (vt17); 4,75 (ht 17), outnyttjad plats (vt18); outnyttjade platser (2018/19); outnyttjade platser (2019/20); outnyttjade platser (2020/21); outnyttjad plats (ht21), 4,8360 (vt 22); 4,125 (ht22), outnyttjad plats (vt23); outnyttjade platser (2023/24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.