Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Japan: Kyoto University

Kyoto University är ett av de äldsta universiteten i Japan, beläget i Kyoto, som tidigare var den kungliga huvudstaden i Japan. Utspritt på tre campus, är det ett av de 100 bästa universiteten i världen. Mer än 23 000 studenter läser vid universitetet, av vilka mer än 1 900 är internationella studenter. Flera Nobelpristagare kommer från Kyoto University.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska (om studier på kandidatnivå) och engelska
Terminstider: April - augusti, oktober - mars
Poängsystem: 14 credits på Undergraduate och 8 credits på Graduate level, motsvarar 30 hp
Webbplats:  kyoto-u-ac.jp
Youtube: KyotoUniversityOfficial
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 2000-4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Antagning hos mottagande professor måste sökas. Information om utbytesprogrammet där Exchange Program at Kyoto University 2022.pdf (pdf 101 kB)

Utbytesmöjligheter

Platser: en höstermins- och en vårterminsplats.
Betygskrav: minimum 4,0 på KTH:s femgradiga skala
Nomineringspoäng*: 4,67 (ht18), 4,06 (vt19); outnyttjade platser (2019/20); outnyttjad plats (ht20), 4,1564 (vt21); 4,5 (ht21), 4,2669 (vt22); 4,5205 (ht22), outnyttjad plats (vt23); outnyttjade platser (2023/24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.