Till innehåll på sidan

Japan: Kyushu University

Kyushu University är ett statligt universitet beläget i staden Fukuoka på ön Kyushu i sydvästra Japan. Mer än 28 000 studenter läser vid universitet, av vilka runt 1 800 är internationella. Universitet rankas bland de 200 bästa i världen.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska, engelska
Terminstider: Oktober-februari, april-augusti
Poängsystem: 15 units motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.kyushu-u.ac.jp/en/
Youtube: KyushuUniv
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 2000-4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Om studier ska ske på en Graduate school, krävs resultat från ett test i engelska. JTW-programmet erbjuds inte under 2024/25.

Utbytesmöjligheter

Platser: 6 terminsplatser.
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: 3,23 (ht18), 3,32 (vt19); 3,441 (ht19), 4,7146 (vt20); 3,0815 (ht20), outnyttjad plats (vt21); 2,8889 (ht21); outnyttjade platser (2022/23); outnyttjade platser (2023/24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.