Till innehåll på sidan

Japan: Shibaura Institute of Technology

Shibaura Institute of Technology är ett privat universitet beläget i Tokyo, grundat 1927. Det är ca 8 000 studenter som läser vid ett av de tre olika campusen.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska, engelska.
Terminstider: September - januari, april - augusti
Poängsystem: 15 credits på undergraduate-nivå och på graduate-nivå motsvarar 30 hp
Webbplats:  shibaura-it.ac.jp
Youtube: Shibauramovies
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Olika program erbjuds SIT Mobility Programs.pdf (pdf 760 kB)  Den Registration fee på ca 30,000 YEN som nämns i information om universitetet, är KTH-studenter undantagna att betala om man söker Sandwich Program och Research Exchange Program.

Utbytesmöjligheter

Platser: fyra terminsplatser.
Betygskrav: Nej. Intyg om engelskkunskaper från internationell koordinator behövs.
Nomineringspoäng*: 3,14 (ht18), outnyttjad plats (vt19); 3,181 (ht19), 3,425 (vt20); 3,4257 (ht20), outnyttjad plats (vt21); 3,2242 (ht21), 2,9270 (vt22); outnyttjade platser (2022/23); 3,7331 (h23), 3,7944 (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.