Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Japan: Tohoku University

Tohoku University är ett av de sju nationella universiteten i Japan. Detta ligger i staden Sendai, i regionen Tohoku. Fler än 17 000 studenter studerar här, ca 1 300 av dem är internationella. Universitetet är rankat bland de tio bästa universiteten i Japan och bland de 100 bästa i världen.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska, engelska
Terminstider: Oktober-februari, april-augusti
Poängsystem: 15 units motsvarar 30 hp
Webbplats:  tohoku.ac.jp
Youtube: Tohokuuniversitypr
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 2000-4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Tre professorer som kan ta emot dig som student ska anges i ansökan till universitetet. Olika program erbjuds Tohoku University exchange programs.pdf (pdf 501 kB) TOHOKU UNIV. Student Exchange programmes extr.pdf (pdf 814 kB)

Utbytesmöjligheter

Platser: tre hösttermins- och tre vårterminsplatser.
Betygskrav: nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser (2018/19); outnyttjad plats (ht19), 3,2563 (vt20); 3,0 (ht20), outnyttjade platser (vt21); 3,7143 (ht21), 3,5154 (vt22); 3,75 (ht22), outnyttjad plats (vt23); outnyttjade platser (2023/24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.