Till innehåll på sidan

Japan: University of Tokyo

University of Tokyo är det först etablerade av de sju nationella universiteten i Japan, beläget på fem olika campus i Tokyo. Det är ett forskningsinriktat universitet och det högst rankade universitetet i Japan och Asien, och bland de 50 bästa i världen. Mer än 30 000 studenter studerar här och av dem är ca 2 100 internationella studenter.

Photo: Sira Anamwong

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Japanska och engelska
Terminstider: Oktober-februari, april-augusti
Poängsystem: 15 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.u-tokyo.ac.jp/en/academics/ustep.html
Youtube: UTokyoPR
Tänk på: National Health Insurance (JNHI) ca 2000-4000 YEN/månad är obligatorisk att köpa vid registrering. Antagning hos mottagande professor måste finnas med i ansökan till universitetet. Olika nivåer inom USTEP USTEP at Uni of Tokyo extr..pdf (pdf 418 kB)

Utbytesmöjligheter

Platser: fyra höstterminsplatser och fyra vårterminsplatser.
Betygskrav: minimikrav på 4,0 (på KTH:s femgradiga skala). Om studier ska bedrivas på japanska, krävs JLPT nivå N1; om på engelska på Undergraduate-nivå krävs TOEFL-resultat på IBT på minst 90.
Nomineringspoäng*: 4,25 (ht18), outnyttjad plats (vt19); 4,5952 (ht19), 4,0795 (vt20); 5,0 (ht20), 4,0837 (vt21); 4,5 (ht21), 4,2492 (vt22); 4,5 (ht22), 4,5799 (vt23); 4,0568 (ht23), 4,2059 (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser