Till innehåll på sidan

Kanada: École Polytechnique de Montréal

Grundat 1873 är Polytechnique de Montréal ett av Kanadas ledande universitet inom både utbildning och forskning i ingenjörsvetenskap och det största tekniska universitetet i Québec, den delstat i Kanada där franska talas mest. Det är beläget centralt i Montréal, vid foten av bergen och vid floden och hyser 8 200 studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Franska och fr.o.m H19 finns kurser på engelska inom några ämnesområden.
Terminstider: Augusti - december, januari - maj
Poängsystem: 15 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.polymtl.ca/futur-etudes-superieures/en/international-students
Youtube: polymtl
Tänk på: Notera att vårterminens början kan sammanfalla med KTH:s tentamensperiod i januari. School of Business är inte öppen för utbytesstudenter.
Kurspaket på engelska ligger under International Thematic Clusters in Engineering.

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser per läsår för kurser på franska. 5 höstterminsplatser för kurspaket på engelska.
Betygskrav, kurser på franska: Minimum 4 (på KTHs femgradiga skala); franska motsvarande nivå B2.
Betygskrav, International Thematic Clusters in Engineering på engelska: 3.2
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser (2020/21), outnyttjade platser (2021/22), outnyttjade platser (2022/23), outnyttjade platser (2023/24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola. 

Reseberättelser