Till innehåll på sidan

Kina: Fudan University

Fudan Universitet är ett av de äldsta universiteten i Kina, beläget i Shanghai. Det är ett av de fem bästa kinesiska universiteten, med 16 olika skolor och 56 avdelningar inom områden som naturvetenskap, teknik, humaniora, medicin, samhällsvetenskap, konstvetenskap, finans, pedagogik mm. Omkring 30,000 studenter läser vid Fudan och över 3,000 internationella studenter studerar likaså där.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Kinesiska mandarin, Engelska. För kurser på kinesiska krävs HSK level 6, resultat över 200. Studenter erbjuds kostnadsfria språkkurser i kinesiska.
Terminstider: September–januari, februari–juni
Poängsystem: 1 Kinesisk poäng motsvarar 2,0 ECTS på kandidatnivå och masternivå.
Webbplats:  fao.fudan.edu.cn/exchangein
Tänk på: Extra försäkring som införskaffas i Kina krävs. Det finns möjlighet att få lokalt stipendium.

Utbytesmöjligheter

Platser: Ca 2 terminsplatser per år
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: 4.0 i betygssnitt (på KTH's femgradiga skala). Outnyttjade platser de senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng  outnyttjade platser (ht23), outnyttjade platser (vt24).

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.