Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kina: Shanghai Jiao Tong University

SJTU är ett internationellt framstående och forskningsinriktat universitet, bland de främsta i Kina. Universitetet har ungefär 50,000 studenter som studerar vid någon av de 29 skolorna, inom teknik, ekonomi, samhällsvetenskap, humaniora, medicin, finans, juridik, mm. SJTU är en av KTH:s strategiska partneruniversitet med omfattande samarbete inom många olika områden.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Kinesiska och engelska.
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 1 Kinesisk poäng motsvarar 2,0 ECTS på kandidatnivå och masternivå. Kurser på engelska på master nivå ht22
Webbplats:  global.sjtu.edu.cn
Tänk på: Det finns möjlighet att få lokalt stipendium. Extra lokal försäkring krävs, 400RMB/termin. Sommarkurser erbjuds i juli och augusti. Student med kinesiskt medborgarskap accepteras inte av universitetet.

Utbytesmöjligheter

Platser: 8 terminsplatser per år
Betygskrav: 3,75 i betygssnitt (på KTH's femgradiga skala) För att följa kurser på kinesiska krävs HSK 5 (original av testresultat). Alla utbytesstudenter erbjuds kurser i kinesiska språket för nybörjare.
Nomineringspoäng*: outnyttjade platser (2017/18, 2018/19 och 2019/2020), outnyttjade platser (ht20), outnyttjade platser (ht23), outnyttjade platser (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser