Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kina: Southeast University, Nanjing

Southeast University (SEU) är ett statligt forskningsuniversitet beläget i Nanjing, Jiangsu-provinsen, Kina. SEU var en del av ett av de äldsta universiteten i Kina och det första universitetet i landet som etablerade samarbeten med utländska universitet. Universitetet har 16 000 studenter och 10 000 forskarstuderande i över 30 skolor och avdelningar. SEU är topprankat inom åtta områden: arkitektur, landskapsarkitektur, stadsplanering, konsthistoria, väg- och vattenbyggnad, elektronik, transportteknik och biomedicinsk teknik.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Kinesiska, engelska.
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 1 Kinesisk poäng motsvarar 2,0 ECTS på kandidatnivå och masternivå.
Webbplats:  cis.seu.edu.cn
Tänk på:  Det finns möjlighet att få lokalt stipendium. Utbytesstudenter måste köpa lokal sjukförsäkring innan avresan och lämna in en kopia av försäkringen vid registrering vid SEU. Student med kinesiskt medborgarskap accepteras inte av universitetet.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 4 terminsplatser per år.
Betygskrav:  Minst HSK 4 för att delta i kurser som undervisas på kinesiska. Alla utbytesstudenter ges möjlighet att delta i inledande kinesiska språk- och kulturkurser
Nomineringspoäng*:  Outnyttjade platser (ht23), outnyttjade platser (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser

Arkitektur Rosanna Rydholm HT2018-VT2019.pdf (pdf 141 kB)