Till innehåll på sidan

Kina: The Chinese University of Hong Kong

The Chinese University of Hong Kong (CUHK) är ett övergripande forskningsstarkt universitet med åtta skolor som är grundad 1963. Över 22,000 studenter pluggar här. Det är hem till fyra nobelpristagare.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska
Terminstider: September-december, (tidig) januari-april, maj-juli
Poängsystem: 15 credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  oal.cuhk.edu.hk
Tänk på: Utbudet av kurser på masternivå för utbytesstudenter är begränsat. Även om du studerar på masternivå på KTH kan du behöva välja kurser på kandidatnivå på CUHK. En ansöknings- och visumavgift krävs vid alla universitet i Hongkong.

Utbytesmöjligheter

Platser: 6 terminsplatser per läsår.
Betygskrav: 3.75 fr.o.m. ht24.
Nomineringspoäng*: 4,16 (vt16), 4,03 (vt17); outnyttjad plats (ht17, 3,922 (vt18); 3,94 (ht18), 3,25 (vt19); 3,97 (ht19), 4,088 (vt20), outnyttjade platser (ht20), outnyttjade platser (vt21), outnyttjade platser (ht21), outnyttjade platser (ht23), outnyttjade platser (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser