Till innehåll på sidan

Kina: The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen (CUHK-SZ)

CUHK-SZ är ett undercampus till Chinese University of Hong Kong (CUHK). Det grundades 2014 och har ungefär 9000 studenter. Universitetet har en omfattande bredd av ämnesinriktningar, från teknik och datavetenskap, till management och ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap.

Chinese University of Hong Kong, Shenzhen

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: De flesta program ges på engelska
Terminstider: September-januari, februari-juli
Poängsystem: 1 poäng motsvarar 2 hp/ECTS
Webbplats:  cuhk.edu.cn
Tänk på: Öppen för alla ämnesinriktningar utom arkitektur. Det är möligt att göra exjobb under sommaren. Det går inte att söka kurser på School of Medicine och School of Music.

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: nytt avtal med start HT23, outnyttjade platser (ht23), outnyttjade platser (vt24).

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.