Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kina: Tsinghua University

Tsinghua universitet är ett av de två bästa universiteten i Kina och rankas bland de 50 bästa i världen. Universitetet grundades 1911 och är beläget i Peking med 16 skolor och 56 institutioner inom områden som naturvetenskap, teknik, juridik, medicin, samhällsvetenskap, pedagogik, konstvetenskap, finans mm. I dagsläget har Tsinghua ungefär 26,000 studenter och är ett bra val om forskning lockar.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Kinesiska mandarin och engelska.
Terminstider: September-januari, februari-juni
Poängsystem: 1 Kinesisk poäng motsvarar 2,0 ECTS på kandidatnivå och masternivå.
Webbplats:  is.tsinghua.edu.cn/​ , Kurser på engelska hittas på: tillgängliga kurser
Yutube: TsinghuaUniversity
Tänk på: Extra försäkring krävs. Student med kinesiskt medborgarskap accepteras inte av universitetet. Det finns möjlighet att få lokalt stipendium.

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 8 terminsplatser per år
Betygskrav: Min. betygssnitt 4.0. För att läsa kurser på kinesiska ska studenter klara HSK band sex (tidigare) eller fem (ny) som miniminivå. För att ta kurser som ges på engelska ska studenter vara flytande i språket.
Nomineringspoäng*: 4,32 (2015/16); outnyttjade platser (2016/17); outnyttjade platser (2017/18); outnyttjade platser (2018/19); outnyttjade plaster (2019/2020), outnyttjade plaster (ht20), outnyttjade platser (ht23), outnyttjade platser (vt24).
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.