Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lettland: Riga Technical University

Rigas tekniska universitet är det största tekniska universitetet i de baltiska länderna med forskning i samarbete med industrin och utländska partneruniversitet. RTU grundades 1862 och har idag sex vetenskapliga forskningsinriktningar; energi och miljö, städer och stadsutveckling, information och kommunikation, transport, material, processer och teknik samt säkerhet. Universitetets campus ligger mitt i Riga och har idag ca 15 000 studenter.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska och lettiska
Terminstider: September–december, februari-juni
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  fsd.rtu.lv

Utbytesmöjligheter

Platser: 4 terminsplatser per läsår
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser senaste läsåren
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.