Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nederländerna: Universiteit Twente

Universiteit Twente är ett universitet med cirka 9000 studenter som ligger i östra Nederländerna nära tyska gränsen. Campus ligger i utkanten av staden Enschede och är lättåtkomligt med kollektivtrafik eller med cykel.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Kandidatnivå: holländska och engelska, masternivå: engelska.
Terminstider: September-februari, februari-juli
Poängsystem: 30 ECTS motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.utwente.nl/

Utbytesmöjligheter

Platser: ca 2 terminsplatser per år ITM (1 teknisk design och 1 maskinteknik)
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: ITM: 3,4 (2014/15), 3,5 (2015/16)
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.