Till innehåll på sidan

Nederländerna: Universiteit van Amsterdam

University of Amsterdam (UvA) grundades redan 1632 och är det tredje äldsta universitetet i Nederländerna med nästan 30 000 studenter. Universitetet har sju fakulteter i ämnena humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, ekonomi och affärer, juridik, naturvetenskap, medicin och tandvård. KTH har avtal med UvA inom området stadsplanering. Universitetet är belagt i både nya och gamla byggnader i Amsterdams historiska stadskärna.

Universitetet i korthet

Undervisningsspråk: Engelska, TOEFL test krävs
Terminstider: September-februari
Poängsystem: 30 ECTS credits motsvarar 30 hp
Webbplats:  www.uva.nl/en/education/other-programmes/exchange
Tänk på: Det här universitetet är endast sökbart för studenter som läser stadsplanering. Kurser ska väljas från Research Master Urban Studies (RMUS). Endast möjligt med utbyte under hösttermin.

Utbytesmöjligheter

Platser: 2 terminsplatser (hösttermin) per år inom stadsplanering
Betygskrav: Nej
Nomineringspoäng*: Outnyttjade platser de senaste läsåren.
*Meritvärde som krävdes för att nomineras av KTH till en plats vid universitetet. Mer om nomineringspoäng

Programspecifik information

Om ditt program eller din skola inte listas nedan, kontakta den internationella koordinatorn vid din skola.

Reseberättelser